Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.03.2012

Pînă în prezent, Guvernul Japoniei a acordat ţării noastre asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 72,6 mln dolari SUA

Pînă în prezent, Guvernul Japoniei a acordat ţării noastre asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 72,6 mln dolari SUA

Posibilităţile de atragere a investiţiilor nipone în sectoarele strategice ale economiei naţionale au fost discutate de către viceprim-ministrul, ministru al Economiei Valeriu Lazăr şi Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, E.S. Toichi Sakata, în cadrul unei întrevederi avute astăzi, 22 martie.

Toichi Sakata a ţinut să sublinieze disponibilitatea ţării sale de a susţine în continuare Republica Moldova în dezvoltarea economiei de piaţă, a sectoarelor sociale, dar şi a dezvoltării democraţiei în ţara noastră.

"Japonia, ca şi Republica Moldova, de altfel, nu are resurse energetice proprii, zăcăminte minerale şi în calea dezvoltării sale a pus accentul anume pe dezvoltarea potenţialului uman", a precizat E.S. Toichi Sakata.

 "Importanţa schimbului de experienţă şi perfecţionarea profesională a specialiştilor autohtoni în diverse domenii cu suportul partenerilor din Japonia este de o valoare absolută, inestimabilă pentru dezvoltarea Republicii Moldova" a adăugat Valeriu Lazăr.

În aceeaşi ordine de idei, ministrul Economiei s-a pronunţat pentru trecerea la o nouă etapă de colaborare între Republica Moldova şi Japonia, şi anume, atragerea companiilor japoneze pe piaţa Republicii Moldova, pentru a investiţi în diferite sectoare strategice. "Atragerea investiţiilor nipone în Republica Moldova va duce la dezvoltarea unei noi etape în dezvoltarea relaţiilor moldo-japoneze, care pînă acum au fost bazate pe asistenţă ne-rambursabilă din parte Japoniei" a precizat Valeriu Lazăr.

Cei doi oficiali au discutat depre posibilităţile de organizare a unui forum a oamenilor de afaceri niponi în ţara noastră, dar şi organizarea unor prezentări, pentru companiile japoneze, cu oportunităţile investiţionale în Republica Moldova. Tot aici, au fost discutate şi posibilităţile de sinergie a eforturilor Ucrainei şi Republicii Moldova în raport cu relaţiile japoneze, inclusiv prin organizarea de acţiuni cumune, întucît Ambasada Japoniei în Ucraina este acreditată prin cumul şi pentru Republica Moldova.

Un subiect important, la care s-au referit cei doi oficiali, a fost şi cel al educaţiei. "Republica Moldova are drept prioritate principală, în Strategia de dezvoltare a Republicii "Moldova 2020", racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie. În acest sens, modelul japonez de educaţie, care pregăteşte specialişti competitivi,ăn special pentru industriile înalt-tehnologizate, este unul demn de a fi urmat", a declarat Ministrul Economiei.

Potrivit Ministerului Economiei, pînă în prezent, Guvernul Japoniei a acordat ţării noastre asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 72,6 mln dolari SUA. Totodată, sunt implementate 3 proiecte majore de asistenţă cu un buget total de 43,5 mln. USD. "Programul de granturi non-proiect - Programul de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii", cu un buget total de 13,8 mld dolari SUA, "Proiectul Creşterii Producţiei Alimentare din contul Programului 2KR (Guvernul Japoniei"), cu un buget total de 25 mln dolar SUA şi " Proiect pentru Introducerea de energie curată prin Sistemul Solar de generare a energiei electrice în Republica Moldova" cu un buget total de 4,7 mln dolari SUA.

cuvinte-cheie: Toichi | Sakata | Japonia

Comentarii (0)

 

Related news

Sus