Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.03.2009

Banca Mondială a aprobat suplimentrar 5 milioane dolari SUA pentru Proiectul Fondul de Investiţii Sociale din Moldova II

Consiliul de Directori al Bănci Mondiale a aprobat la 23 martie curent, alocarea unui credit suplimentar pentru Republica Moldova în valoare de 5 milioane dolari SUA, pentru Proiectul Fondul de Investiţii Sociale II. Această finanţare suplimentară vine să completeze împrumutul total de 35 milioane dolari SUA, alocat în cadrul Fazei I şi II a proiectului şi va fi folosit pentru a susţine reabilitarea infrastructurii comunitare din Moldova, comunică Banca Mondială.

„Proiectul Fondul de Investiţii Sociale a fost unul dintre cele mai mari succese de deyvoltare ale Moldovei," a declarat Melanie Marlett, Manager de ţară al Băncii Mondiale pentru Moldova. "El a oferit posibilitate comunităţilor sărace şi populaţiei vulnerabile din întreaga ţară să-şi asume un rol în gestionarea necesităţilor proprii de dezvoltare, a consolidat sentimentul lor de proprietate asupra succeselor realizate şi le-a ajutat să asigure durabilitatea realizărilor prin intermediul unor mecanisme stricte de monitorizare şi responsabilitate."

Cele 5 milioane dolari SUA vor fi folosite pentru susţinerea comunităţilor sărace care anterior nu au beneficiat de proiectul FISM, preferinţă fiind acordată satelor grav afectate de inundaţiile din vara anului 2008. Oraşele de pe malurile râurilor Nistru şi Prut, cele mai afectate de inundaţiile din vara 2008, vor fi selectate pe baza principiului „primul venit, primul servit" şi a propunerilor de finanţare parvenite din partea lor. Finanţarea suplimentară va fi folosită de asemenea pentru a ajuta şase raioane pilot să presteze servicii de asistenţă socială grupurilor vulnerabile.

Proiectul Fondul de Investiţii Sociale din Moldova II a fost lansat în septembrie 2004. Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  • Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice locale în managementul prestării unor servicii prioritare de bază îmbunătăţite în parteneriat cu societatea civilă (componenta de dezvoltare comunitară);
  • Consolidarea capacităţilor autorităţilor centrale şi locale de a dezvolta o reţea coordonată de servicii integrate de asistenţă socială la nivel de raion în parteneriat cu societatea civilă (componenta de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială);
  • Elaborarea unui mecanism instituţional pentru reflectarea experienţelor comunităţii şi influenţarea politicilor naţionale (componenta de creare a capacităţilor, monitorizare şi evaluare).

Până la momentul actual Proiectul Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM I şi II) a asistat peste 450 de localităţi în soluţionarea necesităţilor de dezvoltare locală. El a oferit acces la reţeaua de gaze naturale şi a finanţat ameliorări considerabile în drumuri, şcoli, grădiniţe de copii, centre culturale şi alte instituţii sociale pe întreg teritoriul ţării.

cuvinte-cheie: credit | FISM | sociale | investitii

Comentarii (0)

 

Related news

Sus