Trimite e-mail | Printeaza
Politic
03.11.2010

Vladimir Filat va participa la lucrările Summit-ului Dunării, de la Bucureşti

Vladimir Filat va participa la lucrările Summit-ului Dunării, de la Bucureşti

Primul-ministru Vladimir Filat va conduce delegaţia Moldovei la lucrările Summit-ul Dunării. Cabinetul de miniştri a aprobat în şedinţa de astăzi componenţa nominală a delegaţiei moldave. La 8 noiembrie 2010 va avea loc, la Bucureşti, Summit-ul Dunării, eveniment major de dezbatere pe marginea aspectelor legate de orientările mari de care se va ţine cont în structurarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

La Summit-ul Dunării de la Bucureşti au fost invitate să participe la nivel înalt, 22 de delegaţii reprezentând guvernele naţionale ale celor 14 state din bazinul Dunării, preşedintele Comisiei Europene, prim-miniştrii/guvernatori ai celor 6 landuri riverane din Germania şi Austria şi primarul oraşului Ulm din Germania. De asemenea, Polonia a fost invitată în calitate de observator.

Până la sfârşitul acestui an va fi definitivată Strategia UE pentru Regiunea Dunării, un model de dezvoltare regională la nivel european, iniţiativă lansată de România şi Austria în 2008.

Strategia Dunării va fi o strategie internă a Uniunii Europene la care sunt invitate să participe şi statele terţe riverane şi va respecta cele trei principii aplicate şi în cazul Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice. Cele patru domenii (piloni) propuse de Comisia Europeană şi pe care se va axa Strategia sunt: conectivitatea (transport durabil şi reţele de energie), protecţia mediului a resurselor de apă şi managementul riscurilor, dezvoltarea socio-economică (cultură, educaţie, cercetare, turism, dezvoltare rurală, piaţa internă) şi îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).

Comisia Europeană a organizat consultarea publică pe parcursul căreia au fi organizate, în toate statele riverane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde. Rezultatul acestor consultări îl reprezintă elaborarea de către Comisia Europeană şi prezentarea, în parteneriat cu statele riverane, a unei Comunicări pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării, precum şi a unui Plan de Acţiune. Acesta va cuprinde analiza în detaliu a situaţiei actuale şi va propune linii de acţiuni exemplificate prin tipuri de proiecte care vor fi implementate pe termen scurt/mediu sau lung. Comisia Europeană va monitoriza îndeplinirea obiectivelor Planului de Acţiune. Acesta va fi actualizat periodic, în funcţie de evoluţia situaţiei economice şi a trendurilor sociale din regiune.

Evenimentele organizate de Comisia Europeană în parteneriat cu statele riverane au avut loc în: Germania (Conferinţa de deschidere a procesului de consultare publică, Ulm, 1-2 februarie 2010), Ungaria (Conferinţă pe tematica dezvoltării economico-sociale şi Summitul Dunării, Budapesta, 25-26 februarie 2010, la nivel de prim-miniştri ai statelor din bazin), Austria - Slovacia (Conferinţa organizată la Viena şi Bratislava cu focalizare pe domeniul conectivităţii, în zilele de 20-21 aprilie 2010), Bulgaria (Seminar dedicat dezvoltării capacităţii administrative şi bunei guvernanţe, Ruse, 10-11 mai 2010), România (Conferinţa de închidere a procesului de consultare publică, Constanţa, 9-11 iunie 2010).

 

cuvinte-cheie: Filat | Dunării | Summit-ul

Comentarii (0)

 

Related news

Sus