Trimite e-mail | Printeaza
Politic
03.10.2012

Discursul presedintelui Nicolae Timofti la APCE, Strasbourg

Discursul presedintelui Nicolae Timofti la APCE, Strasbourg

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a ținut astăzi un discurs la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care are loc în perioada 1-5 octombrie la Strasbourg.

Stimate domnule Președinte,
Stimate domnule Secretar General,
Stimată doamnă Secretar General Adjunct,
Stimați membri ai Adunării Parlamentare,
Stimați Ambasadori, Excelențe,
 
Sunt onorat și profund emoționat să fiu aici, printre Dumneavoastră, şi să vă vorbesc din numele poporului Republicii Moldova. Suntem o ţară mică şi cu resurse naturale limitate, dar cu oameni determinați să-și construiască o societate modernă, democratică și prosperă.

Evenimentele din aprilie 2009 au testat capacităţile naţionale şi aspirațiile europene ale cetățenilor noștri. Astăzi, după 3 ani de guvernare democratică, am convingerea fermă că parcursul european pe care l-a ales poporul Republicii Moldova este ireversibil.

În acest context, doresc să vă adresez cele mai sincere mulțumiri atât Dumneavoastră, mult stimați parlamentari, cât și Președintelui APCE, Secretarului General al Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția pentru interesul cu care ați urmărit evoluțiile din Republica Moldova și, în particular pentru implicarea Dumneavoastră și contribuția personală la identificarea unei soluții pentru depășirea blocajului constituțional din țara mea.

Coaliția de guvernare din Republica Moldova, care se numește în mod sugestiv Alianţa pentru integrare europeană, acționează în vederea promovării reformelor de transformare a țării într-un adevărat stat de drept, democratic şi european.

Pot afirma astăzi că, după o perioadă relativ scurtă de timp, schimbările din țara noastră au devenit vizibile. În prezent ne concentrăm pe reforma judiciară, stimularea oportunităţilor de afaceri şi combaterea corupţiei. Suntem conştienţi de faptul că aceste acțiuni se încadrează într-un proces complex care presupune eforturi considerabile şi chiar sacrificii. Dar, în acelaşi timp, avem voința să ducem la capăt aceste reforme importante pentru propășirea Republicii Moldova.

Evoluţia democratică a Republicii Moldova continuă și datorită apartenenței noastre la Consiliul Europei, care ne onorează. Standardele şi exigenţele Consiliului Europei ne-au ajutat să punem în aplicare reforme instituţionale moderne.  

În același timp, viziunea noastră este ca Republica Moldova să devină în viitor parte componentă a Uniunii Europene, ceea ce va asigura un mediu mai bun pentru cetăţenii noștri şi va contribui la eforturile regionale şi internaţionale de asigurare a securității şi de construire a unui fundament solid pentru prosperitate şi încredere.


Onorată asistenţă,

O dată cu aderarea la Consiliul Europei, acum 17 ani, țara mea și-a asumat un șir de angajamente în ceea ce privește consolidarea democrației, statului de drept, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În scopul transformărilor democratice ample ale societății au fost întreprinse acțiuni concrete și extinse, fiind creată o bază legislativă corespunzătoare și mecanisme eficiente de implementare a reformelor.


După identificarea şi recunoaşterea deficiențelor din sistemul justiţiei, am considerat necesară elaborarea şi adoptarea unei Strategii de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, care vine să asigure dezvoltarea durabilă și integritatea acestui sector, prin acţiuni concrete.

Obiectivul general al reformei este ca justiţia să devină accesibilă, eficientă, independentă, transparentă, profesionistă şi responsabilă faţă de cetățeni, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi să refacă încrederea societăţii în actul de justiţie.

De la începutul anului în curs, au fost adoptate primele acte normative reformatoare în domeniu, între care măsuri de combatere a corupţiei. Au fost stabilite proceduri foarte clare de selectare a judecătorilor şi de evaluare a performanţelor lor. A fost modificată legislația astfel încât judecătorilor li se va ridica imunitatea pentru fapte de corupție, iar activitatea instanţelor şi a Consiliului Superior al Magistraturii va deveni transparentă.

Se lucrează intens asupra reformării procuraturii și a organelor de urmărire penală, inclusiv, reformarea ministerului afacerilor interne și, implicit, a poliției.

Proiectul de buget pentru anul 2013, aprobat săptămâna trecută de Guvern, prevede pentru justiţie fonduri suplimentare de circa 55 de procente. Va fi cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată sistemul judecătoresc din Republica Moldova.

În ceea ce privește drepturile omului, în anul 2010 a fost lansat Dialogul structurat Republica Moldova - Uniunea Europeană în acest domeniu. În cadrul formatului respectiv sunt antrenați experți moldoveni și reprezentanți ai principalilor actori internaționali - Comisia Europeană, Consiliul Europei, OSCE şi ONU. Asistența pe care ne-o oferă Consiliul Europei pentru îmbunătățirea situației privind drepturile omului este foarte valoroasă. De asemenea, Facilitățile Consiliului Europei, lansate în baza priorităților politice ale Parteneriatului Estic, asigură o valoare adăugată şi consolidează sinergia dintre cele două organizații, inclusiv perpetuarea valorilor europene.

Suntem convinşi că Programele comune ale celor două organizaţii europene au un impact consolidat asupra transformărilor democratice. Bunăoară, Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene pentru Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova, lansat după evenimentele din aprilie 2009, a dat rezultate într-o perioadă de timp relativ scurtă. Ca exemplu, s-au dezvoltat în mod vădit pluralismul de opinii şi libertatea mass-media. Aceste progrese au devenit posibile după ce, cu sprijinul Consiliul Europei şi al Uniunii Europene, a fost instituit un Consiliu de presă şi a fost elaborat un Cod deontologic al jurnalistului. De asemenea, au fost adoptate Legi cu privire la de-etatizarea publicaţiilor periodice publice și cu privire la libertatea de exprimare, care transpun în legislaţia naţională jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Aceste legi sunt o reuşită importantă a organizaţiilor media naţionale, care obligă autorităţile publice să de-etatizeze ziarele finanţate din bani publici, încurajând astfel concurenţa loială în presa scrisă.

În ultimii 3 ani, libertatea de exprimare, care este o realizare în primul rând a cetăţenilor Republicii Moldova, s-a îmbunătățit considerabil, fapt recunoscut de societatea civilă și organismele internaţionale.

Ţin să evidenţiez că actuala guvernare și-a propus din start plasarea drepturilor omului în centrul politicilor naţionale. Credem că în prim-planul preocupărilor noastre trebuie să fie cetăţeanul şi ameliorarea esenţială a vieţii sale.Dintr-o perspectivă globală, aș vrea să spun că am urmărit cu atenție evenimentele din nordul Africii și Orientul Mijlociu, precum și recent, unele discursuri de ură, intoleranță, instigare la violență. Sunt manifestări care ne reconfirmă importanța menținerii drepturilor omului pe agenda noastră prioritară.

Consiliul Europei este o organizație care dispune de instrumente şi capacităţi care trebuie utilizate în acest sens. Vom urmări cu atenție Primul Forum Mondial pentru Democrație, care începe peste 2 zile la inițiativa Consiliului Europei. Credem că acest Forum va sublinia importanța dialogului, negocierilor şi compromisului care trebuie folosite la scară europeană şi globală pentru a se evita neînțelegerile şi abuzurile asupra drepturilor și libertăţilor fundamentale.

Pentru statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv pentru Republica Moldova, există instituţia dreptăţii reprezentată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sesizările depuse la CEDO de numeroși cetăţeni ai Republicii Moldova au obligat statul să revină la responsabilitatea sa primară de a asigura respectarea Convenţiei privind drepturile omului. Menționez în context că susţinem reforma CEDO şi acţiunile recomandate de Conferinţele de la Interlaken, Izmir şi Brighton.

Înțelegem că o reformare calitativă a CEDO depinde în egală măsură de activitatea Consiliului Europei și de disponibilitatea fiecărui stat membru de a garanta protecția efectivă a drepturilor omului la nivel național. Mă refer nu numai la adoptarea unor legi europene și internaționale, dar și la respectarea lor. Acesta este și cazul Republicii Moldova, unde vă pot confirma, în numele întregii clase politice, în numele conducerii democratice a Republicii Moldova din care fac parte, că există voință politică în acest sens.

Pe de altă parte, la acest capitol există o mare rezervă vis-a-vis de posibilitatea de a asigura respectarea drepturilor omului şi desfășurarea unor transformări democratice în raioanele de est ale ţării noastre. Perpetuarea conflictului transnistrean subminează securitatea naţională şi integritatea noastră teritorială, frânează dezvoltarea economică şi divizează societatea.

Politica noastră se concentrează pe promovarea dialogului și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în vederea reintegrării Republicii Moldova în limitele frontierelor sale recunoscute internaţional, pentru a deveni un stat funcţional cu perspectivă clară europeană. Regiunea transnistreană urmează să beneficieze de un statut special în cadrul Republicii Moldova, ceea ce va îi va oferi regiunii un nivel înalt de autoguvernare. Elaborarea unui statut special este obiectivul cheie al negocierilor în formatul 5+2, care trebuie să genereze un compromis rezonabil, bazat pe principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova. 

Consiliul Europei are un rol pozitiv în acest demers prin Proiectul privind măsurile de consolidare a încrederii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Exprimăm mulțumiri pentru sprijinul prețios al statelor membre și mizăm în continuare pe contribuțiile lor voluntare în vederea prelungirii proiectului și extinderii activităților sale.

De asemenea, considerăm imperativă transformarea mecanismului existent de menţinere a păcii într-o misiune internaţională civilă, care ar contribui la consolidarea încrederii, și nu la separarea părţilor. Contăm pe OSCE, Federaţia Rusă, Ucraina, Uniunea Europeană şi Statele Unite că îşi vor conjuga eforturile pentru identificarea unei soluţii finale a conflictului şi reintegrarea Republicii Moldova.În egală măsură este important să reiterăm că trupele ruse, staţionate pe teritoriul Republicii Moldova fără consimţământul statului gazdă şi contrar prevederilor constituţionale şi angajamentelor internaţionale, ar trebui să fie în cele din urmă retrase.

Salutăm rezoluția APCE adoptată ieri, 2 octombrie, pe marginea Raportului privind onorarea obligațiunilor și angajamentelor asumate de Federația Rusă, în special la subiectul necesității retragerii forțelor militare ruse și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova.


Onorată audienţă,

Republica Moldova avansează pe calea integrării europene, continuând negocierile pe marginea Acordului de Asociere şi prin lansarea, la începutul anului curent, a negocierilor privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Ne-am propus în comun cu Uniunea Europeană o agendă de negocieri foarte intensă şi vom depune eforturi concertate pentru a respecta calendarul stabilit şi pentru a realiza astfel obiectivul ambiţios de a finaliza negocierile până la viitorul summit al Parteneriatului Estic, de anul viitor.

Totodată, înregistrând progrese în implementarea condiţionalităţilor Dialogului Republica Moldova–Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize, suntem în aşteptarea deciziei Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene de a trece oficial la cea de-a II fază a dialogului. Apreciem rezultatele implementării Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova–Uniunea Europeană şi încurajăm toate statele membre ale Uniunii Europene să participe în cadrul Parteneriatului la consolidarea cooperării în domeniul migraţiei.

Suntem conștienți că vom avea o mai bună perspectivă europeană dacă ne vom îndeplini cu succes în primul rând angajamentele asumate la etapa de aderare la Consiliul Europei.

Prioritatea ţării noastre în cooperare cu Consiliul Europei a fost şi rămâne încheierea monitorizării Republicii Moldova de către Consiliul Europei şi trecerea la etapa de post-monitorizare, deziderate reflectate constant în Programele noastre de guvernare.

Pornind de la acest obiectiv, dar şi în vederea monitorizării mai stricte a implementării fiecărei obligațiuni, la 13 iulie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Planul de Acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei. Acest document reprezintă în primul rând un mesaj consolidat privind determinarea autorităților Republicii Moldova de a promova reformele sistemice, în pofida consecințelor crizei financiare mondiale. Exerciţiul lansat reprezintă o platformă de acţiuni în care fiecărei instituții îi revine un anumit rol şi confirmă maturitatea politică a conducerii politice şi a întregii societăţi.

Contăm în continuare pe sprijinul APCE în aplicarea reformelor şi trecerea la dialogul post-monitorizare. Vă asigur că a venit timpul pentru a fi făcut acest pas și pentru a fi identificate argumentele și probele care să susțină acest deziderat firesc. Republica Moldova are un potenţial real de a asigura o abordare diferențiată, iar cetățenii săi merită să fie încurajați şi asigurați că au un loc al lor în spaţiul european al valorilor democratice.

Personal, aștept cu nerăbdare apropiata vizită la Chișinău a co-raportorilor APCE pentru Republica Moldova și sunt convins că ei vor avea posibilitatea să constate la fața locului progresele înregistrate de țara noastră în realizarea angajamentelor asumate, idee pe care distinsa Adunare Parlamentară a confirmat-o în Rezoluția 1895 din 2012. Am notat cu satisfacție constatările și încurajările APCE din acest document important.

În final, doresc să felicit Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și pe toți parlamentarii săi pentru activitatea lor continuă și plină de abnegație care, vă asigur, este apreciată în statele membre.

Vă mulțumesc pentru felul în care reușiți să propagați valorile fundamentale ale Organizației noastre, și să continuați reformarea Adunării Parlamentare, pentru ca ea să devină mai eficientă și mai vizibilă. Cu toții, trebuie să ne unim eforturile pentru a asigura cetățenilor și țărilor noastre un viitor mai bun.

Vă mulțumesc.

cuvinte-cheie: APCE | Timofti | Nicolae

Comentarii (0)

 

Related news

Sus