Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.04.2012

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna martie 2012, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.4 la sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.7 puncte procentuale. Inflaţia de bază anuală a înregistrat o rată de 5.1 la sută, micşorându-se cu 0.4 puncte procentuale faţă de nivelul lunii anterioare.

Informaţia cu privire la evoluţia IPC din trimestrul I al anului curent corespunde cu prognoza inflaţiei a BNM, publicată în Raportul asupra inflaţiei nr. 1 din luna februarie 2012, prin care a fost semnalată temperarea semnificativă a creşterii preţurilor în anii 2012 şi 2013.

Încetinirea ritmului de creştere a economiei globale şi intrarea în recesiune a unor economii avansate, în condiţiile accentuării incertitudinii asociate crizei datoriilor suverane la nivel european, a început să se resimtă şi în economia naţională. Astfel, diminuarea cererii externe, a fluxului de investiţii străine şi a volumului remiterilor poate determina scăderea evidenţiată a nivelului activităţii economice interne, fapt ce ar crea presiuni dezinflaţioniste semnificative.

Factorii proinflaţionişti vor surveni din partea majorării preţului la carburanţi influenţată de cotaţiile la bursele internaţionale şi a creşterii tarifelor la energia electrică drept consecinţă a majorării preţului de achiziţie. Totuşi, reiterăm că riscurile sunt dezechilibrate, iar factorii dezinflaţionişti vor prevala în trimestrele viitoare.

Rata inflaţiei anuale pentru luna martie 2012 şi-a continuat trendul descendent diminuându-se cu 0.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă până la nivelul de 5.4 la sută. Rata inflaţiei lunare a consemnat o creştere de 0.2 la sută, fiind condiţionată de majorarea preţurilor la produsele nealimentare cu 0.6 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 la sută, în timp ce preţurile la produsele alimentare s-au redus cu 0.1 la sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru luna martie 2012 a fost determinată de majorarea preţurilor la combustibili ca urmare a introducerii accizei pentru gazul lichefiat şi a creşterii accizei la benzină şi motorină de la începutul anului curent şi, într-o măsură mai redusă, de evoluţia inflaţiei de bază. Preţurile la produsele alimentare şi cele reglementate au avut o influenţă minoră în perioada de referinţă.

Ritmul anual al inflaţiei de bază a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 5.1 la sută (cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă). Astfel, începând cu luna septembrie 2011 se atestă o tendinţă de diminuare a ritmului anual al inflaţiei de bază care poate fi asociată cu o moderare a cererii interne şi externe odată cu temperarea creşterii venitului disponibil al populaţiei în condiţii de incertitudine creată de criza datoriilor suverane din zona euro. În acelaşi timp, această tendinţă a fost susţinută de aprecierea monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali.

În luna martie 2012, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.2 la sută, fiind similară cu cea înregistrată în luna precedentă. Evoluţia respectivă a ritmului lunar al inflaţiei de bază a fost determinată, în principal, de majorările preţurilor la următoarele subcomponente: ţigări, încălţăminte, confecţii, tricotaje, alimentaţia publică şi educaţie şi învăţământ.
În luna martie 2012, preţurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.1 la sută faţă de luna precedentă. Diminuarea respectivă s-a produs, preponderent, din cauza scăderii preţurilor la cartofi (cu 5.6 la sută), legume proaspete (cu 0.9 la sută), orez (cu 0.8 la sută), zahăr (cu 0.5 la sută),  lapte şi produse lactate (cu 0.2 la sută), fiind parţial atenuată de majorarea preţurilor la fructe proaspete (cu 2.3 la sută), carne, preparate şi conserve din carne (cu 0.5 la sută), peşte, conserve din peşte şi băuturi alcoolice cu câte 0.3 la sută.

Sporirea preţului la carne şi preparate din carne rezidă în majorarea preţului la materia primă ca urmare a diminuării ofertei pe piaţa internă, determinată de orientarea producţiei autohtone spre pieţele externe. Diminuarea preţului la cartofi şi legume s-a produs ca rezultat al înregistrării unei supraoferte de aceste produse atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele regionale.

În luna martie 2012, preţurile la combustibili au consemnat o creştere de 2.8 la sută faţă de luna precedentă ca rezultat al sporirii preţurilor la gazul din butelii (cu 6.1 la sută) şi carburanţi (cu 4.2 la sută) în urma majorării accizelor pentru aceste subcomponente de la 1 ianuarie 2012. Totodată, creşterea preţurilor la combustibili a fost cauzată şi de creşterea preţurilor de import, evoluţie parţial atenuată de tendinţa de apreciere a monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

După majorările semnificative din lunile octombrie şi noiembrie ca urmare a adoptării noilor tarife pentru gazul natural şi energia termică, în ultimele patru luni preţurile reglementate au înregistrat o evoluţie stabilă. Astfel, în luna martie 2012, acestea au rămas la nivelul lunii precedente. Totodată, creşterea pentru luna februarie (0.2 la sută) a fost revizuită (0.0 la sută) ca urmare a diminuării tarifului apei calde menajere livrate populaţiei prin reţeaua centralizată cu 20.0 la sută. Faptul în cauză s-a soldat cu o contribuţie negativă din partea componentului menţionat care, în acest fel, a neutralizat contribuţia pozitivă din partea serviciilor de sănătate.

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea corespunzătoare a instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

cuvinte-cheie: BNM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus