Trimite e-mail | Printeaza
Economie
30.07.2010

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

În cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 29 iulie 2010 a fost evaluată situaţia macroeconomică actuală, tendinţele şi prognozele indicatorilor macroeconomici pe termen mediu, inclusiv au fost cuantificate perspectivele inflaţiei pe termen mediu în condiţiile eventualelor riscuri şi incertitudini ce pot surveni în perioada următoare.

Ca rezultat, Consiliul de administraţie al BNM a adoptat următoarea hotărâre:
1. De a menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 7.0 la sută anual.
2. De a menţine ratele de dobândă:

  • la creditele overnight la nivelul actual de 10.0 la sută anual;
  • la depozitele overnight la nivelul actual de 4.0 la sută anual.

3. Ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data intrării în vigoare a ratelor noi.
4. De a menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 8.0 la sută din baza de calcul.
5. Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 26 august 2010, în conformitate cu graficul aprobat.
Declinul economic înregistrat în anul 2009 îşi are efectele sale şi în prezent, reflectate în  activitatea economică  la un nivel inferior celui potenţial, fapt ce creează presiuni dezinflaţioniste persistente. Conform estimărilor Băncii Naţionale a Moldovei nivelul PIB în cadrul noii runde de prognoză pe termen mediu (până la sfârşitul anului 2012) a depăşit punctul minim al recesiunii şi are o tendinţă de creştere, fapt confirmat de datele statistice publicate pentru trimestrul I al anului 2010. Comparativ cu proiecţia din Raportul de Politică Monetară nr.2 publicat în luna mai 2010, creşterea economică va fi cu cca 1.0 puncte procentuale mai mare în anul 2010 şi cu 0.3 puncte procentuale mai mică pentru anul următor. Astfel, creşterea PIB în 2010 şi 2011 va constitui 3.4 la sută şi respectiv 3.3 la sută. Astfel, ca şi în prognoza anterioară, atingerea nivelului potenţial al activităţii economice se va realiza în afara orizontului de prognoză de doi ani.
Rata anuală a inflaţiei IPC la finele anului 2010 va înregistra nivelul de 8.2 la sută, ceea este cu cca 2.5 puncte procentuale sub nivelul prognozat în luna mai 2010. Diminuarea ratei inflaţiei prognozate pentru anul 2010 se datorează unor presiuni inflaţioniste mai reduse decât s-au proiectat anterior. Presiunile inflaţioniste din anul 2011 vor avea o natură şi intensitate similare cu cele din 2010. Spre sfârşitul perioadei de prognoză (anul 2012) rata anuală a inflaţiei va ajunge în proximitatea unui nivel durabil pe termen lung de 5.0 la sută.
Inflaţia de bază se va încadra până la finele anului curent până la valori puţin superioare nivelului de 6.0 la sută, moment după care se va diminua continuu până la nivelul de 3.5 la sută către finele anului 2012. Decelerarea în cauză se va datora disipării efectelor de runda a doua a şocurilor din partea ofertei, precum şi datorită persistenţei deficitului cererii agregate.
Riscurile cu privire la evoluţia mediului extern sunt generate de redresarea mai lentă a economiei din Zona Euro. Ultimele date statistice referitoare la ritmul de creştere a PIB-ului real în Zona Euro şi Rusia, impun revizuirea în sens nefavorabil a ipotezei cu privire la dinamica cererii externe, ceea ce poate conduce la diminuarea presiunilor inflaţioniste pe termen mediu.
Riscurile de abatere într-un sens sau altul de la traiectoriile prognozate ale preţurilor la combustibili, la produsele alimentare pe piaţa internaţională, precum şi ale preţurilor reglementate, rămân a fi relativ echilibrate.
BNM va continua monitorizarea permanentă a indicatorilor macroeconomici şi a situaţiei pe pieţele monetară, valutară şi de credit, şi va reacţiona prompt la toate provocările interne şi externe, urmărind realizarea obiectivelor Strategiei politicii monetare pe termen mediu.
O informaţie mai amplă cu privire la prognoza pe termen mediu a inflaţiei şi indicatorilor macroeconomici va fi prezentata în următorul Raport de Politică Monetară care va fi publicat de Banca Naţională a Moldovei pe data de 6 august 2010.

cuvinte-cheie: Banca | Nationala | BNM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus