Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.05.2009

Soldul depozitelor în lei scade, iar în valută străină – creşte

La finele lunii martie 2009 soldul depozitelor  în sistemul bancar a însumat 22498,4 mil. lei, micşorându-se cu 832,2 mil. lei (3,6%) faţă de luna precedentă pe seama diminuării soldului depozitelor în monedă naţională cu 1560,5 mil. lei (11,9%), în timp ce soldul depozitelor în valută străină a crescut cu 728,3 mil. lei (7,1%). Soldul depozitelor la vedere a constituit 5740,5 mil. lei, micşorându-se cu 246,3 mil. lei fata de luna februarie 2009. Ponderea acestora s-a diminuat cu 0,2 puncte procentuale, cifrându-se la 25,5% în soldul total al depozitelor. Concomitent, soldul depozitelor la termen a scăzut cu 585.9 mil. lei (3,4%) şi a însumat 16757,9 mil. lei.

Soldul depozitelor la termen în MDL a constituit 8192,9 mil. lei la sfârşitul lunii martie 2009, diminuându-se cu 1190,9 mil. lei (12,7%) faţă de luna precedentă, ca rezultat al scaderii soldurilor depunerilor în MDL ale persoanelor fizice şi ale agentilor economici cu1027,5 mil. lei (13,2%) şi cu 163,4 mil. lei (10,4%), respectiv.

Soldul depozitelor la termen în valută străină s-a majorat cu 605mil. lei (7,6%), alcătuind 8565 mil. lei. Volumul depozitelor la termen în MDL atrase în luna martie 2009 a constituit 1257,5 mil. lei, fiind cu 103,3 mil. lei inferior celui din luna februarie 2009. Această scădere a fost determinată de micşorarea volumuluidepozitelor atrase de la persoanele fizice cu 68,4 mil. lei (6,5%), precum şi a volumului depozitelor atrase de la persoanele juridice - cu 34,9 mil. lei (11,6%). Respectiv, ponderea depunerilor atrase la termen în monedă naţională ale persoanelor fizice s-a majorat de la 77,9% în luna februarie 2009 până 78,9% din volumul total al depozitelor la termen în moneda naţională atrase pe parcursul lunii de raportare.

În luna martie curent depunerile cu termene de la 3 pâna la 6 luni au constituit 39,1% din total (în descrestere cu 8.7 puncte procentuale), deţinând în continuare ponderea cea mai mare în structura depozitelor la termen atrase în moneda naţională. În acelaşi timp, ponderea depunerilor cu termene de la 1 până la 3 luni s-a majorat cu 9,5 puncte procentuale, până la nivelul de 18% din totalul depozitelor atrase.

Rata medie a dobânzii la depozitele la termen în MDL s-a micşorat pe parcursul lunii martie 2009 cu 0,48 puncte procentuale, constituind 19,36% anual (14,31% pentru persoane juridice si 20,71% pentru persoane fizice, în comparaţie cu 14,4% şi 21,38%, respectiv, în luna februarie 2009).

Potrivit BNM, în perioada gestionară volumul atras al depozitelor la termen în valută străină a constituit 2127,6 mil. lei (echivalentul a 196,7 mil. USD), majorându–se cu 585,6 mil. lei (38%) din contul creşterii depunerilor persoanelor fizice cu 388,3 mil. lei, sau cu 27,2%, precum şi a depozitelor persoanelor juridice - cu 197,3 mil. lei, sau de 2,7 ori.

În luna martie 2009 s-a consemnat o majorare a ponderii depunerilor cu termene de pâna la 1 luna (cu 9,5 puncte procentuale, pâna la nivelul de 18,2% din total), odată cu scăderea mai accentuată a ponderii depunerilor cu termene de la 3 pâna la 6 luni, care au alcatuit 45,7% (comparativ cu 55,2% în luna februarie 2009).

În perioada de raportare rata medie a dobânzii la depozitele la termen în valută strănă s-a situat la nivelul de 10,18% (6,78T pentru persoanele juridice şi 10,76% pentru persoanele fizice).

cuvinte-cheie: BNM | sold | depozite

Comentarii (0)

 

Related news

Sus