Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.12.2008

Vladimir Voronin a prezidat şedinţa fracţiunii parlamentare PCRM

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat şedinţa fracţiunii parlamentare PCRM cu participarea preşedintelui Parlamentului, Marian Lupu, prim-ministrului, Zinaida Greceanîi, în cursul căreia au fost făcute unele totalizări ale activităţii Parlamentului şi Guvernului şi trasate noi sarcini pentru perioada imediat următoare.

Şeful statului s-a referit, în mod detaliat, la mersul realizării agendei europene de către autorităţile Republicii Moldova, insistînd asupra continuării procesului de elaborare şi adoptare a actelor legislative, în conformitate cu cerinţele comunitare, precum şi monitorizării cu stricteţe a implementării şi respectării acestora. Preşedintele a evidenţiat primordialitatea acelor acte legislative şi normative care vin să apropie ţara noastră şi, în mod special, nivelul de viaţă a fiecărui cetăţean, de standardele existente în Uniunea Europeană.

Vladimir Voronin a îndemnat deputaţii din fracţiunea majoritară ca, în perioada ce urmează, să manifeste în activitatea lor acelaşi spirit de responsabilitate faţă de alegători, de care au dat dovadă pînă în prezent. Şeful statului a remarcat comportamentul decent şi constructiv al deputaţilor fracţiunii PCRM, respectul de către aceştia a literei legii şi a Regulamentului Parlamentului, în pofida oricăror împrejurări.

Şeful statului a chemat, de asemenea, conducerea Guvernului Republicii Moldova să întreprindă şi în continuare eforturi conjugate în vederea realizării sarcinilor propuse în Programul său de guvernare „Progres şi Integrare". Potrivit Preşedintelui, în perspectiva imediat următoare Cabinetul de miniştri, autorităţile administraţiei publice centrale urmează să depună eforturi susţinute pentru asigurarea unor rezultate pozitive pînă la finele acestui an. Şeful statului a apreciat capacităţile actualului Guvern de soluţionare a unor probleme dificile, remarcînd gestionarea bună de către autorităţi a situaţiei de criză legate de calamităţile naturale din vara acestui an.

Solicitat de deputaţi să se pronunţe pe marginea problematicii transnistrene, şeful statului a reconfirmat poziţia Republicii Moldova privind soluţionarea conflictului exclusiv în formatul „5+2". În context, Preşedintele a menţionat că autorităţile ţării sînt în aşteptarea rezultatelor Consiliului Ministerial al OSCE din 4-5 decembrie anul curent de la Helsinki, exprimîndu-şi speranţa că această reuniune se va solda cu adoptarea unor decizii consistente, de natură să contribuie eficient la soluţionarea provocărilor şi problemelor, aflate în sarcina OSCE.

Vladimir Voronin a mai spus că o premisă bună pentru reluarea negocierilor în problema transnistreană în formatul „5+2" ar putea servi faptul că toţi mediatorii şi observatorii în conflict apreciază în termeni pozitivi legea cu privire la prevederile de bază ale statului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului, adoptat în unanimitate de către Parlamentul Republicii Moldova la 22 iulie 2005.

În concluzie, şeful statului a menţionat necesitatea asigurării şi pe viitor de către deputaţi, membri ai Guvernului a unei activităţi intense şi eficiente în vederea realizării în deplină măsură a sarcinilor stabilite, precum şi a tuturor angajamentelor asumate faţă de partenerii străini şi cetăţenii ţării, relateaza Serviciul de presa al Presedintiei.

 

cuvinte-cheie: PCRM | Voronin

Comentarii (3)

 

Related news

Sus