Vladimir Voronin a prezidat şedinţa fracţiunii parlamentare PCRM

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat şedinţa fracţiunii parlamentare PCRM cu participarea preşedintelui Parlamentului, Marian Lupu, prim-ministrului, Zinaida Greceanîi, în cursul căreia au fost făcute unele totalizări ale activităţii Parlamentului şi Guvernului şi trasate noi sarcini pentru perioada imediat următoare.

Comentarii

captcha
 
  • Eliana 21.08.2012

    Det kre4vs ett starkt uantlatde, i en motion, fre5n Europaparlamentet som behandlar Julian Assanges personliga se4kerhet utifre5n de amerikanska statliga uppmaningarna om avre4ttning med milite4ra medel (Flanagan, Huckabee, Palin) och ff6rsf6ken att klassa honom som milite4rt legitimt me5l genom att ff6rsf6ka terroristste4mpla wikileaks (Hillary Clinton), samt klargf6ra att Wikileaks e4r en Tidningsredaktion/Telegrambyre5 (News Agency) bland alla andra (AFP, Reuters, CNN) och att det de4rmed finns internationella pressre4ttigheter som me5ste ff6ljas ff6r journalister. Eventuella Amerikanska cyberattacker mot servrar pe5 Europeiskt territorium e4r att se som fientliga handlingar mot be5de Europa och det fria ordet. EU staternas polis- och ff6rsvarsmakter behf6ver aktiveras inom NATO ff6r att skydda den fria pressen fre5n attacker och skydda journalister i Europa fre5n att avre4ttas pe5 samma se4tt som att Salman Rushdie e5tnjuter beskydd i Europa efter Irans fatwha. Och framff6rallt att EU parlamentet tar avste5nd fre5n Stalins utrensningar, Kinas behandling av dissidenter och USAs nuvarande behandling av Julian Assange och Wikileaks och liknande he4ndelser.

  • udqigmz 22.08.2012

    wfy0EI tfhaeouyltza

  • utdnkhw 24.08.2012

    yOofjY nakgzirwopcy

Sus