Trimite e-mail | Printeaza
Politic
26.10.2008

Rezoluţia mitingului de protest “Ruinarea agriculturii – distrugerea ţării”

Noi, participanţii la mitingul de protest faţă de politica falimentară a guvernării comuniste în agricultură, constatăm că în perioada celor două mandate, comuniştii au distrus agricultura, au creat numeroase piedici în dezvoltarea acestui sector, ruinînd cu bună ştiinţă ramura de bază a economiei naţionale.

Susţinerea agriculturii a fost o simplă lozincă comunistă. Subvenţionarea este insuficientă, iar repartizarea subvenţiilor s-a făcut pe criterii clientelare, de ele beneficiind grupările controlate de putere sau afiliate acesteia. Guvernarea nu s-a preocupat de relansarea tehnologică a agriculturii prin politici adecvate, prin creditarea pe termen lung şi cea ipotecară.

Accesul la pieţele de desfacere este limitat. Ţăranii nu au acces nici la pieţele interne, nici la cele externe pentru a-şi vinde producţia agricolă. Producătorii agricoli nu beneficiază de avantajele comerciale oferite de către Uniunea Europeană. Pieţele interne sunt controlate de intermediari, care achiziţionează producţia agricolă la preturi mizere, îmbogăţindu-se pe seama muncii ţăranului.

Dintr-o ţară exportatoare Republica Moldova s-a transformat, sub conducerea comunistă, într-o ţară dependenta de importul produselor agroalimentare. Favorizînd companiile clientelare, guvernarea a creat în permanenţă bariere artificiale la export, fapt ce a distrus ramuri agricole întregi. Restricţionarea exporturilor de cereale, interzicerea exportului de vin în vrac, impunerea unor preţuri ireale la exportul strugurilor, aplicarea practicilor directiviste la acordarea serviciilor de depozitare şi transport au provocat pierderi enorme producătorilor agricoli. Aceasta a dus la o cădere dramatică a preţurilor la produsele agricole. 

Lipsa de transparenţă şi protecţionismul caracterizează procesul organizării şi desfăşurării aşa ziselor „licitaţii" pentru achiziţii publice. Guvernul a gestionat achiziţiile publice într-un mod netransparent şi în folosul companiilor afiliate puterii.

Preturile la carburanţi, echipamente agricole, fertilizanţi, produse de uz foto-sanitar au crescut constant în anii guvernării comuniste. În această perioadă carburanţii s-au scumpit în permanenţă  şi, în special, în ajunul campaniilor agricole de primăvară sau a celor de recoltare. Dacă în 2001 preţul unui litru de motorină era egal cu preţul a 2 kg de grîu, astăzi pentru a cumpăra un litru de motorină agricultorul este nevoit sa vîndă 13 kg de grîu. 

Nivelul de trai în zonele rurale este la cele mai joase cote posibile. Aproape jumătate din populaţia de la sate trăieşte sub limita sărăciei şi în sărăcie extremă. Guvernarea comunistă ne privează de un drept fundamental - dreptul la o viaţă decentă. De cînd s-au instalat la putere comuniştii, preţurile au crescut vertiginos.

Comparativ cu anul 2001 preţul la produsele de primă necesitate au crescut de 5 ori, iar cele la serviciile comunale de 3 ori. Aceeaşi situaţie se atestă şi în cazul preţurilor la gazele naturale, energie electrică, cărbune. Iar mult trîmbiţatele majorări comuniste ale pensiilor şi salariilor nu acoperă nici pe departe aceste scumpiri.  

Sărăcia sugrumă Moldova, care în ţara noastră are „faţa rurală". Din 700 de mii de angajaţi în agricultură în anul 2001 au rămas în prezent doar 300 de mii. Din 400 de mii de persoane, care au plecat din agricultură, 200 de mii au migrat peste hotare, 100 de mii s-au angajat în alte domenii, iar 100 de mii au rămas şomeri. Aşa numitele politici guvernamentale ce urmăreau reducerea sărăciei la sate n-au dat niciun rezultat. Programul lui Voronin „Satul moldovenesc" s-a prăbuşit la fel de zgomotos după cum a fost lansat. Timpul a arătat că acest program nu a fost altceva decît o lozincă electorală cinică a comuniştilor. 

Avînd în vedere situaţia catastrofală creată în ţară după 8 ani de guvernare comunistă, considerăm că Partidul Comuniştilor nu mai are niciun drept de a conduce aceasta ţară. Declarăm vot de neîncredere actualei guvernări şi credem că relansarea economică şi renaşterea ţării vor putea fi realizate doar într-o Moldovă fără Voronin şi fără comunişti la guvernare.

Noi, participanţii la mitingul de protest suntem ferm convinşi că pentru crearea unei agriculturi competitive, în care agricultorul să fie susţinut şi protejat, sunt necesare măsuri urgente şi complexe ce ar conduce la: 

 • Crearea unui sistem eficient de susţinere a agriculturii de care să beneficieze toţi agricultorii. Subvenţionarea suficientă şi transparentă a agriculturii, corelată cu necesităţile sectorului.
 • Implementarea programului de stat de stimulare a creditării pe termen lung şi a celei ipotecare în agricultură. Implementarea programelor de asigurare a riscurilor în agricultură.
 • Introducerea cotei zero a TVA în agricultură.
 • Modificarea legislaţiei în vederea scutirii de taxe vamale şi de TVA a importurilor mijloacelor de producţie, a echipamentelor destinate activităţilor agricole, precum şi a seminţelor, fertilizanţilor şi produselor de uz fito-sanitar.
 • Crearea pieţelor agricole angro regionale pentru producătorii autohtoni. Dezvoltarea serviciilor de colectare, transportare şi depozitare a produselor agricole pentru comercializarea pe piaţa internă şi externă, fapt ce ar diminua controlul pieţei agricole de către intermediari.
 • Protejarea pieţei interne prin aplicarea unui sistem eficient de salvgardare (bariere tarifare şi tehnice) elaborat în limitele rigorilor comerciale internaţionale.
 • Asigurarea accesului producătorilor agricoli la fondurile europene prin programele de parteneriat şi Politica de Vecinătate.
 • Eliminarea tuturor barierelor la exportul produselor agricole, inclusiv eliminarea practicilor de protecţionism şi preferenţialitate în acordarea serviciilor de transportare a exporturilor de către întreprinderile de stat.
 • Realizarea programului naţional de creare a infrastructurii de irigare în agricultură.
 • Rambursarea către producători a valorii accizelor şi a taxelor vamale la carburanţii utilizaţi în procesul agricol.
 • Asigurarea transparenţei procesului de achiziţii publice a produselor agricole.


Doar împreună cu Partidul Liberal Democrat din Moldova vom scoate ţara din sărăcie şi izolare, vom da o şansă Moldovei, pentru că împreună suntem puternici şi pentru că în ţara noastră - noi decidem!

Adoptată la Chişinău, 26 octombrie 2008

Serviciul de presă al Partidului Liberal Democrat din Moldova

 

cuvinte-cheie: PLDM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus