Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
03.03.2011

Finanţarea de către România a unor proiecte în valoare de 15 milioane euro

Una dintre componentele importante ale Acordului dintre guvernele României şi Republicii Moldova o constituie alocarea financiară a României pentru Republica Moldova, în sumă de 15 milioane euro, în perioada 2010-2012, destinată proiectelor care să vizeze combaterea schimbărilor climatice. Această alocare răspunde şi angajamentului de finanţare timpurie asumat de Uniunea Europeană şi, ca atare, şi de România, ca stat membru, privind asigurarea finanţării, de către statele dezvoltate, a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în statele în curs de dezvoltare.

În cursul anului 2010 au fost identificate, de ambele părţi, liniile prioritare pe care se poate axa această finanţare, respective creşterea eficienţei energetice (a clădirilor) şi dezvoltarea infrastructurii de transport. Aşadar, România îşi propune ca, pentru anul 2011, să aloce deja un cuantum relevant din totalul finanţării pentru proiectele identificate, pe măsura transmiterii propunerilor concrete de proiecte de către Republica Moldova.

Ca urmare a colaborării în domeniul gospodăririi apelor cu Ministerul Mediului din Republica Moldova, partea română are în vedere - pentru anul 2011 - organizarea primei sesiuni a Comisiei Interguvernamentale Hidrotehnice pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, organizarea unui seminar pe tematica de implementare a Planului de management în conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa, schimb de experienţă în domeniul gospodăririi apelor - transpunerea acquis-ului comunitar, schimb de experienţă privind implementarea Protocolului UNECE/WHO EUROPE privind apa şi sănătatea, informează Biroul de presă al Ambasadei României în Republica Moldova.

.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus