Finanţarea de către România a unor proiecte în valoare de 15 milioane euro

Una dintre componentele importante ale Acordului dintre guvernele României şi Republicii Moldova o constituie alocarea financiară a României pentru Republica Moldova, în sumă de 15 milioane euro, în perioada 2010-2012, destinată proiectelor care să vizeze combaterea schimbărilor climatice. Această alocare răspunde şi angajamentului de finanţare timpurie asumat de Uniunea Europeană şi, ca atare, şi de România, ca stat membru, privind asigurarea finanţării, de către statele dezvoltate, a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în statele în curs de dezvoltare.

Comentarii

captcha
 

Sus