Trimite e-mail | Printeaza
Politic
25.09.2009

Vlad Filat a prezentat programul de guvernare

Vlad Filat a prezentat programul de guvernare

Guvernul îşi asumă să asigure separarea reală a puterilor în stat, crearea mecanismelor eficiente care ar garanta independenţa justiţiei şi respectarea drepturilor omului, libertatea mass-media. Guvernul vede în organizaţiile societăţii civile un partener în procesul de europenizare a ţării, a declarat premierul desemnat Vlad Filat, prezentând programul de guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2009-2013).

La fel, Guvernul îşi asumă, prin prezentul program, un set coerent de politici publice şi măsuri de ajustare, corelate cu politica creditar-monetară şi fiscal-bugetară, care să asigure stoparea declinului economic, relansarea creşterii economiei, crearea unui mediu investiţional atractiv şi predictibil, o evoluţie favorabilă a economiei şi a pieţei muncii, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor.

Astfel, Programul de activitate a Guvernului, în ansamblul său, urmăreşte crearea unui nivel înalt de bunăstare a cetăţenilor Republicii Moldova, consolidarea statului de drept şi integrarea europeană a ţării, a mai spus Filat.


Priorităţile Guvernului Republicii Moldova


Integrarea europeană
Guvernul Republicii Moldova porneşte de la premisa că integrarea europeană este un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova. Realizarea plenară a acestui obiectiv va permite ancorarea ţării într-un sistem de stabilitate şi prosperitate, în care guvernează valorile democratice şi respectul pentru libertăţile fundamentale ale omului. Totodată asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor care rezultă din parcursul european reprezintă cea mai eficientă modalitate de a realiza modernizarea ţării sub aspect politic, economic, social. Or, integrarea europeană înseamnă, în primul rînd, transformări interne ale ţării. Guvernul Republicii Moldova îşi propune să depună eforturi susţinute pentru promovarea reformelor solicitate atît de societatea moldovenească, cît şi de comunitatea internaţională în domeniile asigurării libertăţii mass-media, independenţei sistemului judiciar, liberalizării economiei – domenii vitale pentru promovarea veridică a integrării europene a ţării. Prin promovarea coerentă a unor politici de europenizare a tuturor aspectelor vieţii social-politice şi economice a ţării şi semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, Guvernul va reuşi să transforme Republica Moldova într-o perioadă previzibilă într-o ţară eligibilă pentru aderarea la UE.


Reintegrarea ţării

Reintegrarea ţării este un obiectiv fundamental al Republicii Moldova. Guvernul va intensifica eforturile în vederea identificării unei soluţii viabile şi durabile a conflictului transnistrean în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi va promova crearea condiţiilor de reintegrare reală a regiunii transnistrene în spaţiul economic, politic, social şi informaţional al Republicii Moldova. Europenizarea ţării va crea premisele necesare în acest sens. Guvernul susţine negocierea condiţiilor de soluţionare a conflictului în formatul 5+2, în baza principiilor acceptate de principalele forţele politice din Republica Moldova, inclusiv retragerea forţelor militare ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea actualelor forţe de menţinere a păcii cu o misiune internaţională civilă. Guvernul va promova ample proiecte sociale şi de infrastructură în raioanele de est ale Republicii Moldova.

Supremaţia legii

Guvernul va asigura respectarea principiului separării şi independenţei puterilor legislativă, executivă şi judecătorească; aplicarea uniformă şi corectă a legilor şi egalităţii tuturor în faţa legii. Guvernul realizează că justiţia independentă reprezintă elementul-cheie al statului de drept şi al unei  guvernări democratice şi este instrumentul care trebuie să asigure suportul  necesar pentru celelalte reforme. Doar un sistem de drept bine organizat poate asigura  atragerea investiţiilor, lupta cu corupţia, combaterea criminalităţii şi protecţia drepturilor omului. Din aceste motive, Guvernul va acorda un rol deosebit edificării statului de drept,  implicit prin promovarea unor reforme de ordin structural şi procedural în justiţie. 


Depăşirea crizei economico-financiare şi asigurarea creşterii economice incluzive

Guvernul va acţiona în vederea schimbării paradigmei de dezvoltare a ţării de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiţii, inovaţii şi competitivitate, pentru ca economia naţională să creeze locuri de muncă viabile şi bine plătite, iar întreaga societate, şi fiecare cetăţean în parte, să beneficieze de efectele unei creşteri economice robuste, organice şi echilibrate.

Politicile economice şi financiare vor stimula, vor încuraja şi vor susţine efortul agenţilor economici de a produce pentru piaţa locală şi pentru export. Numai o economie competitivă, cu o infrastructură modernă, resurse umane cu un înalt nivel de educaţie şi calificare, un mediu de afaceri prietenos într-o economie stabilă, sub o guvernare competentă, responsabilă şi onestă, poate asigura atingerea acestui obiectiv.

Ca prioritate imediată, Guvernul va elabora, în consultare cu mediul de afaceri, societatea civilă, partenerii de dezvoltare şi alte părţi interesate un program complex de recuperare economică axat pe: consolidarea încrederii în capacitatea instituţiilor statului de a gestiona criza; focusarea măsurilor de stimulare a economiei pe activităţi cu efect multiplicator; eliminarea blocajului financiar, prin onorarea tuturor obligaţiilor bugetare faţă de agenţii economici; promovarea unei politici fiscale prudente şi a reformelor menite să reducă cheltuielile publice ineficiente. Programul anticriză va urmări înlăturarea problemelor pe termen scurt şi crearea premiselor de creştere economică pe termen lung.

Guvernul va asigura o cooperare eficientă şi stabilă cu instituţiile financiare internaţionale şi alţi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova pentru a consolida cadrul de resurse necesar implementării programului de recuperare economică şi dezvoltare incluzivă de lungă durată.

Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale

Guvernul va recurge la demontarea „verticalei puterii” şi va aplica principiile şi normele europene în domeniul administraţiei publice. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană se poate produce doar în condiţiile unui stat în care structurile puternic ierarhizate sunt înlocuite cu structuri descentralizate, transparente şi flexibile, întemeiate pe supremaţia drepturilor şi libertăţilor civile. Guvernul va asigura corelarea reformei administraţiei centrale cu cea a administraţiei locale şi transferul de competenţe către autorităţile publice locale, inclusiv în domeniul finanţelor publice.

cuvinte-cheie: program | guvern

Comentarii (0)

 

Related news

Sus