Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.03.2009

Criza mondială reduce producţia industrială în Moldova

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-februarie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3297,72 mil. lei, ceea ce constituie cu 26,3% mai puţin faţă de ianuarie-februaire 2008. Totodată, în februarie 2009, în Moldova au fost produse cu 27,1% mai puţine mărfuri şi produse decât în februarie 2008.

Întreprinderile explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

Diminuarea ritmului de creştere a producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 65,5%, industria prelucrătoare – cu 27,8%, sectorul energetic – cu 10,4%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,9%, 23% şi 2,3%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 56,0% (deţinând ponderea  în total producţie industrială de 4,9% a cauzat reducerea indicelui general de producţie pe total industrie cu 4,6%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 22,0% (deţinând ponderea de 10,2% a cauzat reducerea cu 2,1%); fabricarea vinului – cu 36,6% (deţinând ponderea de 4,7% a cauzat reducerea cu 2%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 58,0% (deţinând ponderea de 2% a cauzat reducerea cu 2%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 10,7% (deţinând ponderea de 18,8% a cauzat reducerea cu 1,7%); fabricarea încălţămintei – cu 44,5% (deţinând ponderea de 2,4% a cauzat reducerea cu 1,4%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 54,1% (deţinând ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 1,0%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 55,7% (deţinând ponderea de 0,9% a cauzat reducerea cu 0,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 19,1% (deţinând ponderea de 4,6% a cauzat reducerea cu 0,8%); fabricarea produselor finite din metal – cu 48,9% (deţinând ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 0,8%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 29,7% (deţinând ponderea de 1,7% a cauzat reducerea cu 0,5%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 24,3% (deţinând ponderea de 1,6% a cauzat reducerea cu 0,4%); fabricarea produselor de tutun – cu 32,8% (deţinînd ponderea de 1,1% a cauzat reducerea cu 0,4%); industria chimică – cu 29,0% (deţinând ponderea de 1,0% a cauzat reducerea cu 0,3%) etc.

În acelaşi timp, au fost înregistrate creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: fabricarea altor articole din material plastic (de 2,2 ori); producţia cărnii de pasăre (de 2,1 ori); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 44,6%); fabricarea pastelor făinoase (cu 39,9%); fabricarea crupelor (cu 8,7%); fabricarea produselor lactate (cu 2,6%).

cuvinte-cheie: productie | industriala | BNS | scadere

Comentarii (0)

 

Related news

Sus