Trimite e-mail | Printeaza
Politic
27.01.2016

Măsuri întreprinse de Ministerul Justiției pentru recuperarea prejudiciului cauzat Republicii Moldova de către înalți funcționari de stat

Ministerul Justiţiei, din numele Republicii Moldova, a lansat în premieră acţiuni civile în regres contra persoanelor fizice care ocupă înalte funcții de stat - în sistemul judecătoresc, în organele procuraturii, precum și în alte structuri ale administrației publice - ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, iar astfel de încălcări au fost constatate printr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau prin soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale de către Guvern.

Aceste persoane vor fi acționate în instanță de către Republica Moldova și urmează să compenseze valoarea bănească a prejudiciilor morale, materiale, cheltuielile suportate de Republica Moldova, pentru repararea drepturilor încălcate ale cetățenilor și agenților economici.

În scopul reparării prejudiciilor cauzate Republicii Moldova, Ministerul Justiției va urmări inclusiv bunurile personale ale celor culpabili de aceste acțiuni.

În această primă etapă, cauzele reţinute pentru a fi intentate acţiuni în regres se referă la cazuri de violenţă domestică, revizuiri ilegale ale unor hotărîri irevocabile, detenţie preventivă ilegală, protecţia datelor cu caracter medical, judecarea unei cauze în absenţa reclamantului şi altele.

Acțiunile lansate vin să sporească responsabilitatea actorilor atât în domeniului justiției, cât și a întregului domeniu public, în respectarea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor, și să sporească responsabilizarea personală.

Ministerul Justiției va înainta astfel de acțiuni pentru fiecare caz pierdut de către Republica Moldova, care se încadrează în termenul de prescripție și în care este identificată vinovăția unuia sau a mai multor actori.

Lista judecătorilor, procurorilor și altor persoane cu funcție de răspundere acționati în regres de Republica Moldova

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus