Măsuri întreprinse de Ministerul Justiției pentru recuperarea prejudiciului cauzat Republicii Moldova de către înalți funcționari de stat

Ministerul Justiţiei, din numele Republicii Moldova, a lansat în premieră acţiuni civile în regres contra persoanelor fizice care ocupă înalte funcții de stat - în sistemul judecătoresc, în organele procuraturii, precum și în alte structuri ale administrației publice - ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, iar astfel de încălcări au fost constatate printr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau prin soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale de către Guvern.

Comentarii

captcha
 

Sus