Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.11.2009

Moldova acumulează doar jumătate din veniturile bugetare preconizate

Informaţia operativă privind executarea  bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi Bugetului Public Naţional
la situaţia din 30 septembrie 2009
                                                        Bugetul de stat
Venituri

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, la bugetul de stat pe toate componentele au fost acumulate venituri în sumă totală de 9,6 mlrd. lei, ceea ce reprezintă 54,3% faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru anul curent.
În comparaţie cu 9 luni ale anului 2008, veniturile s-au micşorat cu 1,7 mlrd.lei(15%).

La situaţia din 30 septembrie curent, planul stabilit pentru acumularea veniturilor în bugetul de stat pe 9 luni ale anului 2009 a fost îndeplinit după cum urmează:
•    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – 90,9% (septembrie–88,5%);
•    Serviciul Vamal – 78,8% (septembrie–78,9%) .

Acumulările medii zilnice au constituit 42,7 mil. lei şi s-au micşorat comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008 cu  9,3  mil. lei.

Chetluieli

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2009, din bugetul de stat au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 11,6 mlrd. lei, ceea ce reprezintă 63,3% faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru anul curent.
În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2008, cheltuielile s-au majorat cu 141,7 mil.lei(1,2%).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie al anului curent de la bugetul de stat (componenta de bază) s–au efectuat:
    cheltuieli de personal – 2 148 mil.lei;
     transferuri către bugetele UAT – 2 536 mil.lei;
    transferuri către BASS – 868 mil.lei;
    transferuri către FAOAM – 870 mil.lei;
    complexul termo-energetic – 220 mil.lei;
    cheltuieli pentru achitarea pensiilor militarilor – 437 mil.lei;
    cheltuieli pentru achitarea burselor – 144 mil.lei;
    transferuri în fondul rutier – 126 mil.lei;
    subvenţii în agricultură – 254 mil.lei;
    indexarea depunerilor băneşti – 53 mil.lei;
    investiţii capitale – 96 mil.lei.

Datoria de stat şi deservirea acesteia la situaţia din 30 septembrie  2009


La situaţia din 30 septembrie 2009, datoria de stat a constituit 13805,3 mil.lei, inclusiv:

Datoria de stat externă a constituit 778,4 mil dolari SUA(8 955,0 mil.lei).

Datoria de stat internă a constituit 4850,3 mil. lei şi este complet formată din valori mobiliare de stat (în continuare VMS), dintre care:
- VMS emise prin licitaţii                          -   2 336,9 mil. lei (48,2%)
- VMS convertite                                       -   2 213,4 mil. lei (45,6%)
- VMS plasate prin subscriere                    -     300,0 mil. lei (6,2%)

Datoria de stat externă a crescut de la începutul anului 2009 cu 62,9 mii dolari SUA. Aceasta este cauzată de fluctuaţia cursului dolarului SUA faţă de alte valute străine.

Comparativ cu situaţia de la începutul anului 2009, datoria de stat internă a înregistrat o majorare cu 1340,5 mil. lei sau cu 38,2 la sută. Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS emise prin licitaţii cu 1040,5 mil. lei şi plasării VMS prin subscriere în sumă de 300,0 mil. lei.

P.S. În conformitate cu art.15, lit. (d) al Legii bugetului de stat pe anul 2009, Ministerul Finanţelor este autorizat să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţa în anul 2009, pentru acoperirea decalajului de casă al bugetului de stat.

Pentru legiferarea depăşirii limitei datoriei de stat interne urmează a fi modificată neapărat limita acesteia  stabilită pentru anul curent (art.16) la rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2009.

Deservirea datoriei de stat

Pentru anul 2009 în legea bugetului au fost aprobate cheltuieli pentru
-    serviciul datoriei de stat – 782,50 mil lei
-    rambursarea sumei principale – 601,6 mil lei.

De facto, pentru serviciul datoriei de stat au fost utilizate 80% din mijloacele aprobate.

În 9 luni ale anului 2009 pentru serviciul datoriei de stat interne au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 516,8 mil. lei (88,9% din suma aprobată în buget pentru anul curent), dintre care:
- 316,3 mil. lei  pentru plata dobînzii la VMS convertite (61,2%);
- 200,5 mil. lei pentru plata dobînzii şi cupoanelor la VMS emise pe piaţa primară (38,8%).

Rata medie ponderată a dobânzii la VMS în perioada de referinţă a constituit 10,71%, micşorîndu-se comparativ cu situaţia de la începutul anului cu 6,8 p.p. Ratele dobînzii în septembrie 2009 au constituit în medie 5,52%, care comparativ cu luna august s-au majorat cu 0,7 p.p.

Pentru deservirea datoriei de stat externe au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 590,4 mil lei (86,3 % din suma aprobată în buget pentru anul curent), dintre care:
-    serviciul datoriei de stat externe – 166,8 mil lei (83,1 % din suma aprobată în buget pentru anul curent)
-    rambursarea sumei principale – 423,6 mil lei (87,7 % din suma aprobată în buget pentru anul curent).

Supraexecutare la capitolul dat se explică prin diferenţa de curs, care a fost luat în calcul la elaborarea bugetului şi de facto.

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2009, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (inclusiv transferurile de la bugetul de stat) au fost acumulate venituri în sumă de 4,5 mlrd. lei, ceea ce este mai puţin cu 1 663,0 mil.lei(26,8%)  faţă de indicii prevăzuţi în bugetele acestora pentru anul curent.
În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2008, veniturile s-au micşorat cu 8,6 mil.lei (0,2%).
Din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 4,6 mlrd. lei ceea ce este mai puţin cu 1,7 mlrd.lei(26,5%)  faţă de indicii aprobaţi pentru anul curent.
În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2008, cheltuielile s-au majorat cu 117,4 mil.lei (2,6%).


Bugetul Public Naţional

La situaţia din 30 septembrie 2009, în Bugetul Public Naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 16,7 mlrd. lei, ceea ce este mai puţin cu 12,2 mlrd.lei(57,8%) faţă de indicii aprobaţi pentru anul curent.

În comparaţie cu 9 luni ale anului 2008, veniturile s-au micşorat cu 1,5 mlrd.lei (8,4%).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2009, din contul mijloacelor Bugetului Public Naţional au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 19,4 mlrd. lei, ceea ce este mai puţin cu 10,1 mlrd.lei(65,8%) faţă de indicii aprobaţi pentru anul curent.

În comparaţie cu anul 2008, cheltuielile s-au majorat cu 1,3 mlrd. lei (7,2%).

Deficit

Executarea Bugetului Public Naţional la situaţia din 30 septembrie curent a rezultat cu un deficit în sumă de 2 750,2 mil.lei, inclusiv:
•    Bugetul de Stat– 1 962,7 mil. lei;
•    Bugetele Unităţilor Administrativ-Teritoriale - 39,9 mil. lei;
•    Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - 695,5 mil. lei;
•    Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală - 250,4 mil. lei.

cuvinte-cheie: buget

Comentarii (0)

 

Related news

Sus