Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
21.10.2009

Noi modificări la Legea Cetăţeniei Române

Biroul Parlamentar al Deputatului Tudor Panţâru a remis un comunicat de presă cu privire la modificările aduse Legii nr. 21/1991 a cetăţeniei române.
În sedinta din 20 octombrie 2009 a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, au fost adoptate un şir de modificări la Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, propuse de către deputatul Tudor Panţâru.

Aceste modificări vizează următoarele aspecte:

1.Numărul membrilor Comisiei de la Direcţia Cetăţenie. Acest număr a fost mărit de la 8 la 15, în vederea eficientizării activităţii de procesare a cererilor de redobândire/acordare a cetăţeniei.

2.Dreptul de a depune cererea de redobândire sau acordare a cetăţeniei române la Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în România vor putea depune cererea de redobândire ori acordare a cetăţeniei române la Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, după obţinerea dreptului de şedere, potrivit legii. Forma actuală a legii prevede faptul că aceste persoane pot depune cererea doar dupa împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul obţinerii dreptului de şedere.

3.Publicarea ordinului Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti de acordare sau redobândire a cetăţeniei române în partea I a Monitorului Oficial al României. Acest ordin nu va mai fi publicat în partea I a Monitorului Oficial al României, ci doar comunicat persoanei căreia i se acordă sau care îşi redobândeşte cetăţenia.

4.Emiterea ordinului Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti de acordare sau redobândire a cetăţeniei române. Ordinul Ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti de acordare sau redobândire a cetăţeniei române va fi emis de îndată, spre deosebire de forma actuală a legii, potrivit căreia, acesta se emite în termen de 30 de zile de la data constatării îndeplinirii condiţiilor de acordare sau redobândire a cetăţeniei române. Ulterior emiterii, ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se va comunica solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, spre deosebire de actuala formă a legii, care nu delimitează un termen de publicare a ordinului în Monitorul Oficial, lăsând la discreţia autorităţilor stabilirea acestui termen.

5.Capacitatea oficiilor consulare. A fost eliminata prevederea legală care limita capacitatea oficiilor consulare de programare a persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române la 30.000 de dosare pe an, pentru fiecare oficiu consular.

6.Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române. Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ. Hotărârea Curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Forma actuală a legii limitează dreptul solicitantului de a ataca ordinul de respingere a cererii de redobândire doar la Curtea de Apel Bucureşti.

7.Reorganizarea Direcţiei Cetăţenie. Începand cu 1 ianuarie 2010, va fi iniţiat procesul de reorganizare a Direcţiei Cetăţenie, prin transformarea acesteia în Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, având în subordine puncte de lucru pe teritoriul României, respectiv în judeţele de la graniţa de est a României precum şi în marile centre universitare. Obligaţia implementării acestei măsuri revine Guvernului României, care va decide asupra acestui aspect în perioada imediat următoare.

Etapa finală a procesului legislativ va avea loc în plenul Camerei Deputatilor, care este cameră decizională.

Sursa: Comunicat de presă, Tudor Panţâru

cuvinte-cheie: cetatenie

Comentarii (0)

 

Related news

Sus