Trimite e-mail | Printeaza
Social
17.09.2009

Poliţiştii din Moldova dobândesc mărturii prin tortură

Poliţiştii din Moldova dobândesc mărturii prin tortură

Maltratarea pe perioada iniţială de aflare în custodia poliţiei este pe larg răspândită în R. Moldova, iar condiţiile în celulele poliţiei nu corespund standardelor internaţionale şi nu sunt potrivite pentru a ţine persoane pentru perioade îndelungate, a declarat miercuri Raportorul Special ONU pentru tortură şi alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă, Manfred Nowak, în cadrul unie mese rotunde la Chişinău.
 
Potrivit raportorului ONU, detenţia în astfel de condiţii timp de mai multe luni, după cum se practică în Republica Moldova, se egalează cu tratamentul inuman. Mai mult ca atât, Raportorul Special a primit numeroase plângeri despre accesul limitat la îngrijire medicală şi despre calitatea rea a hranei.

Raportorul Special a recomandat vernului Republicii Moldova să-şi îndeplinească în întregime obligaţiile conform dreptului internaţional în domeniul drepturilor omului. În psecial, Manfred Nowak a sinsitat ca Guvernul să echipeze Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii, creat recent, cu resurse umane şi alte resurse necesare şi să considere aceasta ca un ajutor în efortul colectiv de a descoperi ce se întâmplă în realitate în locurile de detenţie a persoanelor private de libertate.

El recomandă, de asemenea, ca sistemul penitenciar să fie conceput astfel încât să fie cu adevărat orientat spre reabilitarea şi reintegrarea delincvenţilor. Ar trebui să fie stabilite mecanisme de depunere a plângerilor accesibile şi confidenţiale, de investigare eficientă şi independentă a cauzelor penale şi mecanisme de acuzare a făptaşilor împotriva cărora s-au făcut reclamaţii privind tortura. Alte acţiuni recomandate includ reducerea perioadei de aflare în custodia poliţiei la 48 ore, consolidarea măsurilor de protecţie pentru a le face eficiente şi transferul izolatoarelor de detenţie preventivă de la Ministerul de Interne către Ministerul Justiţiei. Acuzarea ar trebui să dovedească, fără a mai lăsa loc îndoielilor, că nicio măsură ilegală nu a fost folosită pentru a obţine dovezi, în loc de a lăsa povara dovezii pe seama victimei.

„Reprezentanţii Guvernului au fost cooperanţi şi au promis sa implementeze imediat recomandările, însă, cu regret, nu am remarcat schimbări după vizita mea în R. Moldova în anul 2008. Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii nu funcţionează mai bine decât funcţiona un an în urmă, iar regulamentele cu privire la acest mecanism sunt ambigue şi nu precizează care este rolul concret al participanţilor şi corelaţia dintre ei. Totodată, este importantă existenţa şi implementarea unui Plan Naţional de Acţiuni în Prevenirea Torturii”, a declarat Manfred Nowak.


În cadrul mesie rotunde, reprezentanţii Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne şi Curţii Supreme de Justiţie au prezentat rapoarte privind acţiunile întreprinse de aceste instituţii, precum şi rezultatul acestora în prevenirea şi combaterea torturii şi altor tratamente crude, inumane şi degradante.

De asemenea, s-a discutat şi importanţa creării Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, după ratificarea Protocolului opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor tratamente crude, inumane şi degradante, precum şi rezultatele activităţii acestui organ.

Participanţii la masa rotundă au remarcat faptul că deşi a fost creat Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii, în prezent nu există un Plan Naţional de Acţiuni de Prevenire a Torturii în Republica Moldova care să conţină recomandări concrete pentru prevenirea torturii şi protecţia victimelor. Pentru a elabora Planul în cauză mai întâi este necesar de a efectua o evaluare generală a situaţiei pentru fiecare categorie de instituţii de unde parvin plângerile/informaţiile despre cazurile de tortură. După ce va fi elaborat, Planul Naţional de Acţiuni în Prevenirea Torturii va fi înaintat Guvernului şi Parlamentului pentru aprobare şi implementare.

Totodată, avocaţii parlamentari şi membrii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii vor fi partenerii de bază responsabili în implementarea activităţilor menţionate în Plan. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare va oferi consultanţă în dezvoltarea Planului Naţional de Acţiuni pentru Prevenirea Torturii, cât şi pe parcursul procesului de monitorizare.

cuvinte-cheie: ONU | tortura

Comentarii (0)

 

Related news

Sus