Trimite e-mail | Printeaza
Politic
15.09.2009

Declaraţie privind principiile politicii anticriză şi măsurile de stabilizare a situaţiei social-economice

Proiectul documentului a fost remis de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova "Alianţei pentru Integrare Europeană" cu scopul neadmiterii unor alegeri parlamentare anticipate.

În condiţiile agravării consecinţelor negative ale crizei economice globale pentru Republica Moldova, majoritatea parlamentară (Partidele Liberal Democrat, Liberal, Democrat, precum şi Alianţa Moldova Noastră) şi opoziţia (Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) au convenit asupra oportunităţii consolidării tuturor resurselor profesionale, politice şi organizaţionale în vederea realizării politicii anticriză adecvate şi de succes.

Puterea şi opoziţia au convenit că condiţie de bază pentru un parteneriat constructiv şi strategic reprezintă folosirea de către viitorul Guvern a celor măsuri de contracarare a crizei economice care, pe de o parte, nu vor duce la scăderea calităţii vieţii şi standardelor sociale ale societăţii moldoveneşti, iar pe de altă parte, vor permite direcţionarea cea mai eficientă a întregului volum al asistenţei financiare internaţionale pentru programele dezvoltării sociale şi de infrastructură.

Puterea şi opoziţia îşi dau seama că doar investiţiile crescînde în sfera socială, atragerea activă pentru aceste scopuri a asistenţei financiare internaţionale, precum şi păstrarea şi consolidarea climatului de afaceri creat, sînt capabile să scape societatea moldovenească de consecinţele negative ale crizei economice globale.

În acelaşi timp, majoritatea parlamentară (Partidele Liberal Democrat, Liberal, Democrat, precum şi Alianţa Moldova Noastră) garantează că în realizarea politicii concrete va respecta în mod categoric următoarele cinci principii:

1. Păstrarea cheltuielilor bugetare orientate spre sfera socială

a. Păstrarea în vigoare a Legii cu privire la asistenţa socială.
b. Păstrarea ritmurilor de majorare a salariilor. Majorarea în fiecare doi ani a salariului minim. Asigurarea salariului mediu pe economie de pînă la 500 Euro la sfîrşitul mandatului actualului legislativ.
c. Păstrarea mecanismului existent de majorare anuală a tuturor indemnizaţiilor de asistenţă socială şi susţinere a populaţiei.
d. Păstrarea dreptului la muncă al persoanelor pensionate cu menţinerea obligatorie şi completă a pensiei.
e. Păstrarea sistemului de indexare anuală a pensiei de vîrstă şi alte indemnizaţii sociale.
f. Păstrarea vîrstei standard de pensionare pentru bărbaţi şi femei.
g. Majorarea indemnizaţiilor la naşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi.
h. Păstrarea practicii existente de subsidare din partea bugetului de stat a tarifului de asigurări sociale achitat de angajaţii din agricultură.
i. Majorarea (anual), atît a volumului, cît şi a cotei cheltuielilor bugetare pentru ocrotirea sănătăţii. Păstrarea tuturor categoriilor de persoane care beneficiază din contul bugetului de stat de asigurarea medicală obligatorie. Păstrarea pachetului de servicii medicale garantate şi numărul de medicamente compensate din contul statului.
j. Păstrarea numărului de instituţii sociale. Susţinerea centrelor sociale existente şi finalizarea construcţiei în termenii prestabiliţi a celorlalte centre sociale.
k. Păstrarea numărului de scoli, grădiniţe, instituţiilor medicale. Finalizarea construcţiei în termenii prestabiliţi a obiectelor din sferele educaţiei, culturii şi ocrotirii sănătăţii.
l. Păstrarea numărului de pedagogi şi medici, angajaţi în sectorul public.
m. Majorarea cheltuielilor pentru învăţămînt. Păstrarea şi majorarea locurilor cu finanţare de la buget în instituţiile de învăţămînt superior şi colegii. Păstrarea nivelului burselor de studii şi iniţierea indexării lor. Majorarea anuală a cheltuielilor pentru renovarea şi modernizarea sistemului învăţămîntului profesional. Majorarea salariilor pedagogilor pînă la nivelul mediu pe economie.
n. Menţinerea facilităţilor stabilite şi dezvoltarea noilor stimulente pentru tinerii specialişti din sferele pedagogică, a ocrotirii sănătăţii şi culturii, repartizaţi pentru activitate în mediul rural.

2. Majorarea cotei şi volumului investiţiilor din partea statului în toate cheltuielile publice.
a. Finalizarea gazificării localităţilor pînă la sfîrşitul anului 2010.
b. Păstrarea investiţiilor de stat în reabilitarea şi construcţia drumurilor drept prioritare primordială.
c. Majorarea investiţiilor în asigurarea localităţilor cu apă potabilă de calitate.

3. Continuarea politicii de susţinere a investiţiilor cu destinaţie strategică.
a. În majorarea suprafeţelor de plantaţii de vie şi livezi moderne.
b. În crearea infrastructurii parcurilor industriale.
c. În majorarea suprafeţelor de pădure.

4. Păstrarea stabilităţii sistemului fiscal:
a. Păstrarea cotei curente a TVA.
b. Păstrarea listei de scutiri şi micşorări la plata cotei TVA.
c. Păstrarea cel puţin pînă la sfîrşitul madatului actualului Parlament a cotei zero la impozitul pe venit pentru întreprinderi şi a modalităţii existente de aplicare.
d. Păstrarea principiilor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice.
e. Păstrarea scutirilor la plata TVA şi taxei vamale pentru depunerile patrimoniale în capitalul statutar al întreprinderilor.
f. Păstrarea listei curente a taxelor şi impozitelor locale.

5. Respectarea strictă a independenţei BNM.
a. Respectarea metodelor de piaţă în stabilirea cursului valutar. Asigurarea stabilităţii pe piaţa valutară şi inflaţiei nu mai mare de 10 %, prin interacţiunea dintre Guvern şi BNM.
b. Asigurarea stabilităţii valutei naţionale - leul moldovenesc.


Consimţămîntul majorităţii parlamentare de a garanta respectarea principiilor şi condiţiilor enunţate mai sus, permite opoziţiei parlamentare în persoana Partidului Comuniştilor din Republica Moldova să desfăşoare politica parteneriatului larg, constructiv şi de perspectivă cu toate ramurile puterii legislative şi executive, în egală măsură şi folosirea autorităţii sale în societate pentru stabilizarea situaţiei social-economice în Republica Moldova, ieşirea ei din starea de criză politică.

Prezenta declaraţie intră în vigoare din data aprobării sale prin Hotărîre de Parlament.

cuvinte-cheie: PCRM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus