Trimite e-mail | Printeaza
Politic
22.06.2009

Societatea civilă discută la Bruxelles soluţii de susţinere a democraţiei electorale în Moldova

În zilele de 16-19 iunie 2009, mai mulţi lideri ai societăţii civile şi think tankurilor au vizitat instituţiile europene de la Bruxelles pentru a prezenta ultimele evoluţii politice de la Chişinău, solicitând o implicare mai largă a Uniunii Europene  în efortul de democratizare a Republicii Moldova.

Din acest grup au făcut parte experţi ai IDIS Viitorul, Centrului Credo, Centrului Independent de Jurnalism şi ai altor think tankuri, care au elaborat, la începutul lunii mai, Foaia de parcurs pentru reconciliere şi integrare europeană, având drept scop asigurarea condiţiilor necesare pentru organizarea de alegeri legitime, restabilirea statului de drept şi urmarea traseului de integrare europeană a Republicii Moldova în spaţiul comunitar al UE.

Misiunea de informare a UE a inclus întâlniri la nivel înalt cu reprezentanţi politici ai noului Parlament European, şefi de cabinet ai Comisarului pentru extindere Benita Ferrero Waldner, ai Comisarului Javier Solana, şefi de departamente ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai grupurilor politice majoritare. Agenda discuţiilor purtate în cadrul instituţiilor europene s-a axat în temei pe situaţia politică, economică şi socială din Republica Moldova, din perspectiva viitoarelor alegeri anticipate şi a presiunilor cu care se confruntă, în aceste zile, structurile  societăţii civile şi ale statului de drept.

Vizita experţilor societăţii civile la Bruxelles intervine la doar o săptămână înainte de întâlnirea liderilor principalelor partide politice din Republica Moldova cu Comisarul UE pentru politică externă, Javier Solana. În acest context, grupul de experţi moldoveni au dorit să prezinte autorităţilor europene viziunea lor asupra originilor şi factorilor de combustie a conflictelor post-electorale din aprilie şi mai 2009, pe baza unor rapoarte detaliate asupra situaţiei drepturilor omului, a libertăţii presei scrise şi electronice, precum şi a calităţii procesului electoral. În mod special, experţii moldoveni au atras atenţia autorităţilor europene asupra gravelor deficienţe acumulate în Republica Moldova ca urmare a monopolizării întregii puteri de stat de către un singur partid politic, având drept efecte eliminarea principiului de separaţie a puterilor, negarea justiţiei independente, procesul electoral deficient, încălcările grave ale drepturilor omului, aducându-se îngrădiri serioase şi exerciţiului drepturilor şi libertăţilor politice, sociale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

În acest context, reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova au salutat decizia Consiliului Miniştrilor de Externe al UE de a condiţiona evoluţia dialogului politic UE - RM de calitatea progreselor democratice şi de soluţionare a crizei politice, asigurând integritatea şi corectitudinea scrutinului pentru alegerile anticipate din 29 iulie 2009.

Experţii societăţii civile au formulat propuneri concrete şi căi de facilitare a procesului electoral în Republica Moldova, de diminuare a riscurilor de instalare a unui model totalitar de guvernare, definit prin impunerea unui singur partid contopit cu structurile statului, după modelul regimului sovietic. În calitate de acţiuni concrete, autorii Foii de parcurs au solicitat autorităţilor europene delegarea unei Misiuni de observare pentru alegerile din 29 iulie, conduse de o personalitate politică importantă din UE, cu funcţia de a coordona asistenţa oferită de Uniunea Europeană în crearea condiţiilor libere, egale şi democratice pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, în corespundere cu recomandările Rezoluţiei Parlamentului European.

cuvinte-cheie: ONG | integrare europeana

Comentarii (0)

 

Related news

Sus