Trimite e-mail | Printeaza
Politic
06.05.2009

UE ar putea relaxa condiţiile de acordare a vizelor pentru moldoveni, cu condiţia ca aceştia să nu înceapă un exod în masă (vezi aici textul integral al Proiectului Rezoluţiei PE privind situaţia din Moldova)

PE va îndemna insistent Consiliul şi Comisia să revizuiască sistemul de vize al UE pentru Republica Moldova, în vederea relaxării condiţiilor regimului de acordare a vizelor cetăţenilor moldoveni, îndeosebi a condiţiilor financiare, iar călătoriile regulate să se poată desfăşura în condiţii mai bune. PE îşi exprimă însă speranţa că cetăţenii moldoveni nu vor profita de un sistem de călătorie şi de acordare a vizelor mai bun pentru a începe un exod în masă, ci vor fi încurajaţi să contribuie activ la dezvoltarea în continuare a ţării lor natale, se arată în proiectul de rezoluţie privind situaţia din Moldova, care va fi examinat joi, 7 mai, de către PE.

Iniţativa rezoluţiei aparţine eurodeputaţilor PPE José Ignacio Salafranca, Jean-Marian Marinescu, Charles Tannock, Alexandru Nazare şi Petru Daniel Funeriu. Acest proiect de rezoluţie comuna a fost intocmit de europarlamentari apaţinând grupului Partidului Popular European (PPE), al Socialistilor Europeni (PSE), de la Alianţa Liberarilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) şi cel al Verzilor (Greens).

Deşi condamnă toate actele de violenţă şi vandalism, Parlamentul European consideră drept inacceptabilă prezentarea tuturor protestelor ca fiind acte criminale şi drept un „complot anticonstituţional”. Potrivit  PE, protestele paşnice din Moldova au fost determinate îndeosebi de îndoielile cu privire la corectitudinea alegerilor, de neîncrederea în instituţiile publice şi de insatisfacția cu privire la situaţia socială şi economică din Republica Moldova.

De asemenea, PE  condamnă cu fermitate campania amplă de hărţuiri, gravele încălcări ale drepturilor omului şi toate celelalte acţiuni ilegale ale guvernului moldovean în perioada de după alegerile parlamentare. Totodată, PE deplânge ferm decizia autorităților moldovene de extrădare a ambasadorului român şi de introducere a obligativităţii vizelor pentru cetăţenii acestui stat membru al Uniunii Europene; insistă asupra faptului că discriminarea cetăţenilor UE pe baza originii lor naţionale nu este acceptabilă şi solicită autorităţilor moldovene reinstituirea regimului lipsit de vize pentru cetăţenii români.

Parlamentul European susţine că acuzaţiile, conform cărora un stat membru al UE ar fi fost implicat în evenimentele ce au avut loc, par nefondate şi solicită dovezi clare şi substanţiale în sprijinul oricăror acuzații lansate de guvernul moldovean cu privire la presupusele acţiuni criminale ale protestatarilor şi implicarea unor guverne străine. PE consideră că este necesară crearea urgentă a unei comisii independente de investigare, cu participarea UE, a Comitetului pentru prevenirea torturii a Consiliului Europei şi a unor experţi independenţi, care să asigure un proces transparent şi imparţial de investigare;

Totodată, potrivit proiectului rezoluţiei, PE va solicită Consiliului să ia în considerare posibilitatea trimiterii unei misiuni de sprijinire a statului de drept în Republica Moldova, pentru a acorda asistență autorităților însărcinate cu aplicarea legii în procesul acestora de reformare, în special în domeniile poliţiei şi justiţiei.

Vedeţi mai jos textul integral al Proiectului comun al Rezoluţiei:

"Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Moldova, în special rezoluția din 24 februarie 2005, precum și rezoluțiile privind Politica europeană de vecinătate (PEV) și cooperarea regională la Marea Neagră,

–  având în vedere declarația finală și recomandările reuniunii Comisiei parlamentare de cooperare UE- Republica Moldova din 22-23 octombrie 2008,

–  având în vedere Documentul de strategie al Comisiei Europene pentru 2004, inclusiv raportul de țară pentru Republica Moldova,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnat la 28 noiembrie 1994 și care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 3 decembrie 2008 privind parteneriatul estic [COM(2008)0823)],

–  având în vedere ajutorul oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova în cadrul IEVP, inclusiv ajutorul pentru proiectul intitulat „Sprijin electoral pentru Republica Moldova”, care a oferit asistență financiară pentru desfășurarea de alegeri libere și corecte în Republica Moldova,

–  având în vedere Planul de acțiune UE- Republica Moldova din cadrul PEV, adoptata la cea de a șaptea reuniune a Consiliului de cooperare EU - Moldova, la 22 februarie 2005, precum și rapoartele de monitorizare anuale privind Republica Moldova,

–  având în vedere acordul de facilitare a eliberării vizelor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, semnat în 2007,

–  având în vedere raportul privind rezultatele și concluziile preliminare ale misiunii internaționale de observare a alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 din Republica Moldova și raportul post-electoral al OSCE/BIDDO referitor la perioada 6-17 aprilie 2009,

–  având în vedere declarația comună a miniștrilor afacerilor externe din Franța, Cehia și Suedia privind situația din Republica Moldova din 9 aprilie 2009,

–  având în vedere declarațiile Președinției UE privind situația din Republica Moldova din 7 și 8 aprilie 2009,

–  având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri generale și relații externe din 27-28 aprilie 2009, precum și schimbul de opinii asupra acestei chestiuni cu Președinția UE făcut în cadrul Comisiei pentru afaceri externe din 28 aprilie 2009,

–  având în vedere declarația dlui Javier Solana, Înalt Reprezentant al UE pentru PESC, din 7 și 11 aprilie 2009, privind situația din Republica Moldova,

–  având în vedere declarațiile dnei Benita Ferrero-Waldner, Comisar pentru relații externe, din 6,7 și 11 aprilie 2009 privind situația din Republica Moldova,

–  având în vedere declarația echipei de țară a ONU în Republica Moldova din 12 aprilie 2009,

–  având în vedere Rezoluția nr. 1280 a Consiliului Europei din 24 aprilie 2002,

–  având în vedere Memorandumul privind Moldova al organizației Amnesty International din 17 aprilie 2009, referitor la situația din Republica Moldova din cursul și de după evenimentele din 7 aprilie 2009,

–  având în vedere raportul delegației sale ad hoc în Republica Moldova, a cărei vizită a avut loc între 26 și 29 aprilie 2009,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât PEV și parteneriatul estic, care urmează să fie lansat în curând, recunosc aspirațiile europene ale Republicii Moldova și importanța acesteia ca țară având profunde legături istorice, culturale și economice cu statele membre ale Uniunii Europene;

B.  întrucât planul de acțiune UE-Moldova elaborat în cadrul PEV vizează încurajarea reformelor politice și instituționale în Republica Moldova, inclusiv în domeniul democrației și al drepturilor omului, al statului de drept, al independenței sistemului de justiție și al libertății presei, precum ți în ceea ce privește relațiile de bunăvecinătate;

C.  întrucât s-a stabilit ca în iunie 2009 să se lanseze negocierile privind noul acord dintre Republica Moldova și UE cu ocazia Consiliului de cooperare UE-Moldova;

D.  întrucât Republica Moldova este membru al Consiliului Europei și al OSCE, angajându-se astfel să promoveze în mod veritabil democrația și să respecte drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește prevenire și combaterea torturii, a relelor tratamente și a altor tratamente inumane și degradante;

E.  întrucât alegerile parlamentare au avut loc în Republica Moldova la 5 aprilie 2009 și întrucât acestea au fost monitorizate de o misiune internațională de observare a alegerilor compusă din OSCE/BIDDO și reprezentanți ai Parlamentului European, Adunării Parlamentare OSCE și ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;

F.  întrucât în timpul perioadei pre-electorale au fost exprimate îngrijorări serioase cu privire la controlul exercitat de către guvern asupra mass-mediei publice, la intimidarea și hărțuirea liderilor opoziției, precum și a mass-mediei private, dar și la utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative în avantajul partidului de guvernământ;

G.  întrucât între 500 000 și 1 milion de cetățeni moldoveni trăiesc în afara granițelor și întrucât mai multe apeluri semnate de un număr mare de ONG-uri și asociații din diaspora moldoveană au fost adresate autorităților moldovene anterior alegerilor din 5 aprilie și ignorate de către acestea, inclusiv un apel lansat în februarie 2009, adresat Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului și Primului-ministru al Moldovei, referitor la privarea de dreptul la vot al cetățenilor moldoveni ce trăiesc în afara țării; întrucât numărul alegătorilor moldoveni din afara Republicii Moldova a fost foarte mic (22 000);

H.  întrucât autoritățile de facto ale regiunii separatiste Transnistria au împiedicat participarea la alegeri a unui număr mare de cetățeni din Moldova;

I.  întrucât misiunea internațională de observare a alegerilor a conchis, în cuprinsul constatărilor sale preliminare, că alegerile au respectat un mare număr de norme și angajamente internaționale, dar că asigurarea unui proces electoral lipsit de ingerințe administrative nedorite și ridicarea gradului de încredere a publicului necesită îmbunătățiri suplimentare;

J.  întrucât partidele din opoziție și Coaliția 2009 s-au plâns cu privire la numeroasele neregularități înregistrate în timpul alegerilor din 5 aprilie 2009 în pregătirea listelor de alegători și a listelor suplimentare, precum și în numărarea și înregistrarea voturilor;

K.  întrucât, în urma unei renumărări, rezultatele finale ale alegerilor au fost publicate de Comisia Electorală Centrală la 21 aprilie 2009 și validate de Curtea Constituțională la 22 aprilie 2009;

L.  întrucât evenimentele ce au survenit alegerilor au fost caracterizate de violențe și de semnificativa campanie de intimidare și violență a guvernului moldovean, punând astfel sub semnul întrebării angajamentul autorităților moldovene în favoarea valorilor democratice și a drepturilor omului, precum și însăși existența încrederii publice în aceste autorități;

M.  întrucât protestele pașnice au fost determinate de îndoielile cu privire la corectitudinea alegerilor și de neîncrederea în instituțiile publice, inclusiv în cele care au administrat procesul electoral, și întrucât acte regretabile de violență au fost exploatate de către autorități pentru a intimida societatea civilă, prin reacția violentă și disproporționată, și pentru a limita și mai mult drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor moldoveni, aflate și așa într-o stare fragilă;

N.  întrucât este acceptat faptul că cel puțin 310 persoane au fost arestate și reținute, dintre care unele se află încă sub arest și întrucât, în timpul arestului, mai multe persoane au fost supuse unor rele tratamente sistematice în cadrul secțiilor de poliție într-o măsură ce poate fi considerată drept tortură;

O.  întrucât arestările fără mandat și bătăile administrate civililor de către membri neidentificați ai forțelor de ordine nu au părut a fi îndreptate către calmarea situației ci au constituit mai degrabă acte deliberate de represiune;

P.  întrucât au fost comise abuzuri grave ale drepturilor omului de către autoritățile moldovene și întrucât continuă hărțuirea nejustificată a reprezentanților societății civile și a protestatarilor, având loc în continuare nerespectarea statului de drept și a convențiilor europene relevante la care Republica Moldova este parte;

Q.  întrucât guvernul moldovean a acuzat România de implicare în demonstrațiile post-electorale și a expulzat ambasadorul român; întrucât guvernul moldovean a reintrodus, de asemenea, obligativitatea vizelor în cazul cetățenilor acestui stat membru al UE;

R.  întrucât trebuie subliniat că nu a apărut niciun indiciu sau dovadă serioasă pe baza căreia vreunul dintre statele membre ale UE să poată fi acuzat că ar fi responsabil pentru evenimentele violente din ultimele săptămâni;

S.  întrucât un parteneriat veritabil și echilibrat nu poate fi dezvoltat decât pe baza unor valori comune cu privire, în special, la asigurarea democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor omului și a libertăților civile;

T.  întrucât Uniunea Europeană urmărește să instituie, prin programul său de parteneriat estic, o mai mare stabilitate, o mai bună guvernanță și dezvoltarea economică a Republicii Moldova și a celorlalte țări de la frontiera sa răsăriteană,

1.  subliniază importanța unei relații mai apropiate între UE și Republica Moldova și confirmă necesitatea de a colabora în vederea ridicării gradului de stabilitate, securitate și prosperitate pe continentul european și a prevenirii apariției unor noi linii de demarcație;

2.  reafirmă angajamentul său de a continua un dialog de substanță și orientat către rezultate cu Republica Moldova, dar acordă o mare importanță introducerii unor dispoziții ferme privind statul de drept și respectarea drepturilor omului, subliniind totodată că o consolidare continuă a relațiilor, inclusiv prin încheierea unui nou acord îmbunătățit, ar trebui să fie condiționată de un angajament real și evident al autorităților moldovene în favoarea democrației și a drepturilor omului;

3.  subliniază că deplina conformitate cu normele democratice internaționale înainte, în cursul și după desfășurarea procesului electoral este de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană;

4.  condamnă cu fermitate campania amplă de hărțuiri, gravele încălcări ale drepturilor omului și toate celelalte acțiuni ilegale ale guvernului moldovean în perioada de după alegerile parlamentare;

5.  îndeamnă autoritățile moldovene să înceteze de îndată orice arestări ilegale și să conducă țara în conformitate cu angajamentele și obligațiile internaționale asumate, în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile omului;

6.  se declară profund îngrijorat de arestările ilegale și arbitrare și de numeroasele încălcări ale drepturilor omului ale persoanelor arestate, îndeosebi în ceea ce privește dreptul la viață, dreptul de a nu fi supus abuzului fizic, tratamentele inumane, de tortură sau punitive, dreptul la libertate și la securitate, dreptul la justiție și dreptul la libertatea de adunare, de asociere și la liberă exprimare, precum și de faptul că aceste abuzuri continuă;

7.  subliniază că trebuie instituit un dialog național, cu participarea guvernului și a partidelor de opoziție, în cadrul unui efort susținut de ameliorare semnificativă a procedurilor democratice și a funcționării instituțiilor democratice din Republica Moldova și să soluționeze fără întârziere deficiențele semnalate în constatările misiunii internaționale de observare a alegerilor;

8.   subliniază totodată că tensiunile interne existente în Republica Moldova sunt foarte mari și, prin urmare, consideră cu fermitate că este necesară crearea urgentă a unei comisii independente de investigare, cu participarea UE, a Comitetului pentru prevenirea torturii a Consiliului Europei și a unor experți independenți, care să asigure un proces transparent și imparțial de investigare;

9.  insistă ca toți cei ce s-au făcut răspunzători de brutalitate și violențe îndreptate împotriva persoanelor reținute să fie aduși în fața justiției; insistă, de asemenea, ca constatările comisiei de anchetă să conducă la o reformă veritabilă a sistemului judiciar și a forțelor de poliție din Republica Moldova;

10.  solicită lansarea unei investigații speciale în cazurile persoanelor decedate în timpul evenimentelor ce au urmat alegerilor, precum și în cazul tuturor acuzațiilor de viol sau rău tratament în timpul detenției, și a arestărilor operate pe criterii politice, cum ar fi arestarea lui Anatol Mătăsaru și a lui Gabriel Stati;

11.  condamnă campania de hărțuire lansată de autoritățile moldovene împotriva jurnaliștilor, a reprezentanților societății civile și ai partidelor din opoziție, îndeosebi arestarea și expulzarea jurnaliștilor, întreruperea accesului la pagini de internet și la posturi de televiziune, emiterea de mesaje propagandistice pe posturile publice și blocarea accesului la mass-media publice al reprezentanților opoziției; consideră că aceste acțiuni sunt menite să izoleze Republica Moldova de controlul public și al presei interne și internaționale; regretă și condamnă continuarea acestei cenzuri prin intermediul scrisorilor trimise de Ministerul pentru afaceri interne și de Ministerul de Justiție către ONG-uri, partide politice și mass-media;

12.  deplânge ferm decizia autorităților moldovene de extrădare a ambasadorului român și de introducere a obligativității vizelor pentru cetățenii acestui stat membru al Uniunii Europene; insistă asupra faptului că discriminarea cetățenilor UE pe baza originii lor naționale nu este acceptabilă și solicită autorităților moldovene reinstituirea regimului lipsit de vize pentru cetățenii români;

13.  îndeamnă, totodată, insistent Consiliul și Comisia să revizuiască sistemul de vize al UE pentru Republica Moldova, în vederea relaxării condițiilor regimului de acordare a vizelor cetățenilor moldoveni, îndeosebi a condițiilor financiare, iar călătoriile regulate să se poată desfășura în condiții mai bune; își exprimă însă speranța că cetățenii moldoveni nu vor profita de un sistem de călătorie și de acordare a vizelor mai bun pentru a începe un exod în masă, ci vor fi încurajați să contribuie activ la dezvoltarea în continuare a țării lor natale;

14.  observă că acuzațiile conform cărora un stat membru al UE ar fi fost implicat în evenimentele ce au avut loc par nefondate și nu au fost dezbătute sau reluate în reuniunile Delegației ad-hoc în Republica Moldova;

15.  solicită dovezi clare și substanțiale în sprijinul oricăror acuzații lansate de guvernul moldovean cu privire la presupusele acțiuni criminale ale protestatarilor și implicarea unor guverne străine;

16.  ia act de declarațiile autorităților moldovene cu privire la deschiderea unui dosar penal privind „încercarea de subminare a autorității statului la 7 aprilie” și solicită ca această investigație să fie condusă de manieră transparentă și să elucideze toate acuzațiile făcute de autoritățile moldovene cu privire la o posibilă participare a uneia sau mai multor țări terțe în aceste evenimente;

17.  deși condamnă toate actele de violență și vandalism, consideră drept inacceptabilă prezentarea tuturor protestelor ca fiind acte criminale și drept un „complot anticonstituțional”; consideră că protestele pașnice au fost determinate îndeosebi de îndoielile cu privire la corectitudinea alegerilor, de neîncrederea în instituțiile publice și de insatisfacția cu privire la situația socială și economică din Republica Moldova;

18.  consideră că singura cale pentru a depăși actuala situație din Republica Moldova o reprezintă un dialog constructiv cu partidele din opoziție, cu societatea civilă și cu reprezentanții organizațiilor internaționale;

19.  subliniază faptul că orice noi alegeri necesită un consens între opoziție și guvern privind îmbunătățiri concrete ale procesului electoral;

20.  reafirmă importanța independenței sistemului judiciar și a mass-mediei și solicită luarea de măsuri suplimentare pentru a garanta independența editorială a tuturor serviciilor media, inclusiv a Radio-televiziunii Moldova și încetarea oricărei intimidări a canalului ProTV și a oricăror amenințări în ceea ce privește prelungirea licenței acestuia, precum și a îmbunătățirii considerabile a legii electorale moldovene drept elemente esențiale pentru viitoarele procese electorale și pentru consolidarea democrației în Republica Moldova;

21.  deplânge faptul că guvernul moldovean nu a făcut nici un efort pentru a facilita votul cetățenilor moldoveni care trăiesc în străinătate, în concordanță cu sugestiile Comisiei de la Veneția; solicită autorităților moldovene să adopte măsurile necesare pentru ca aceste deziderate să fie îndeplinite în timp util;

22.  subliniază discrepanțele importante dintre raportul preliminar al OSCE/BIDDO privind desfășurarea alegerilor și afirmațiile formulate de un număr important de ONG-uri din Republica Moldova referitoare la numeroasele nereguli; subliniază faptul că trebuie să se țină seama de astfel de discrepanțe în cadrul revizuirii viitoare a activităților OSCE/BIDDO de observare a alegerilor și a contribuției UE la misiuni internaționale de observare a alegerilor;

23.  consideră că, în vederea menținerii credibilității sale în fața cetățenilor moldoveni, UE ar trebui să fie implicată de manieră activă, profundă și amplă în gestionarea actualei situații; solicită Consiliului să ia în considerare posibilitatea trimiterii unei misiuni de sprijinire a statului de drept în Republica Moldova, pentru a acorda asistență autorităților însărcinate cu aplicarea legii în procesul acestora de reformare, în special în domeniile poliției și justiției;

24.  subliniază că Comisia, Consiliul și statele membre fac uz pe deplin de PEV și, în special, de noul program de parteneriat estic, pentru a institui o mai mare stabilitate, o mai bună guvernanță și a asigura o dezvoltare economică echilibrată în Republica Moldova și în celelalte țări de la frontiera răsăriteană a Uniunii;

25.  invită Comisia să garanteze că finanțarea UE de care beneficiază Republica Moldova în domeniul drepturilor omului și al libertăților fundamentale are o rază mai largă de acțiune, în special prin utilizarea deplină a instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și a dispozițiilor PEV; solicită Comisiei să prezinte un raport detaliat Parlamentului European cu privire la utilizarea tuturor fondurilor europene în Republica Moldova, cu un accent special pe fondurile alocate bunei guvernanțe și dezvoltării democratice;

26.  solicită Consiliului și Comisiei să consolideze misiunea Reprezentantului special al UE în Republica Moldova, atât în ceea ce privește sfera sa de cuprindere, cât și mijloacele;

27.  își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și subliniază că este necesar ca UE să aibă un rol mai puternic în găsirea unei soluții la problema reprezentată de Transnistria;

28.  subliniază încă o dată că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a oferi poporului moldovean un viitor cu adevărat european; îndeamnă insistent toate forțele politice din Republica Moldova și partenerii Moldovei să nu profite de actuala stare de instabilitate pentru a abate Moldova de pe drumul său către Europa;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Adunărilor Parlamentare ale Consiliului Europei și OSCE și Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova."

 

     
 

 

cuvinte-cheie: rezolutie | European | Parlament

Comentarii (0)

 

Related news

Sus