Trimite e-mail | Printeaza
Social
19.02.2009

Violenţa în familie - o crimă împotriva persoanei şi societăţii

19 februarie, Chişinău - „Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat referitor la cazurile de violenţă în familie ca parte a unei abordări integrate a managementului violenţei în familie în Republica Moldova", proiect iniţiat de UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie) în parteneriat cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului din R. Moldova, a beneficiat de o evaluare publică în cadrul căreia au fost făcute o serie de constatări îngrijorătoare, dar şi prezentate recomandări de îmbunătăţire a situaţiei privind violenţa domestică în Republica Moldova.

Raportul prezentat descrie procesul de creare şi pilotare în raionale Drochia şi Cahul a Sistemului Informaţional Integrat de gestionare a cazurilor de violenţă în familie. Informaţiile prezentate în cadrul mesei rotunde au confirmat încă odată faptul că acest fenomen este în continuă creştere, răsfrângându-se nu numai asupra cuplului ca atare, dar afectând în aceeaşi măsură şi copii din familia respectivă.

Deşi există o bază legală la nivel naţional, aceasta necesită a fi fortificată printr-un mecanism comprehensiv de implementare, cadrul instituţional prezentând de asemenea o serie de carenţe în privinţa serviciilor de prevenire şi asistenţă a victimelor.

„Deşi Republica Moldova este semnatară a celor mai importante instrumente privind drepturile omului, promovate de ONU, cu  un cadru normativ în concordanţă cu standardele internaţionale, profilul ţării este mai puţin pozitiv atunci când este vorba despre implementarea politicilor şi legislaţiei în vigoare. În acest sens, este nevoie de un mecanism de implementare viabil care să asigure aplicarea legilor de bază privind combaterea violenţei domesticei", a declarat Kaarina Immonen, reprezentantul Fondului ONU pentru Populaţie în Republica Moldova . „Parteneriatul între instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile este foarte important pentru a asigura o schimbare în acest domeniu", a mai adăugat dna Immonen.

Proiectul a promovat o abordare integrată a problemei violenţei domestice, oferind astfel posibilitatea experţilor UNFPA de a face o serie de recomandări utile de ajustare a legislaţiei, cadrului instituţional şi serviciilor, cum ar fi extinderea dreptului de protecţie a victimelor, includerea în Codul Penal a noilor articole cu privire la violenţa în familie, hărţuirea sexuală şi încălcarea ordonanţei de protecţiei, detalierea legală a procedurii de aplicare a ordonanţei de protecţie, introducerea unei unităţi specializate la nivelul secţiilor de asistenţă socială la nivel raional, adoptarea şi aplicarea protocoalelor intra-ministeriale - obligaţia raportării de către pedagogi, medici a cazurilor depistate de violenţă în familie precum şi o serie de alte recomandări menite să fortifice sistemul naţional de prevenire şi combatere a violenţei în familie.

„Ministerul conlucrează activ cu partenerii din sectorul asociativ şi organizaţiile inernaţionale pentru a valorifica impactul obţinut şi a asigura durabilitatea intervenţiilor în prevenirea şi combaterea violenţei în familiei", a menţionat Viorica Dumbrăveanu, Vice-ministru al Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.

Pentru detalii suplimentare, vă rog să-l contactaţi pe Victor Lutenco, Coordonator programe, tel. 214002, email    sau victor.lutenco@un.md sau Ludmila Zmuncila, Coordonator programe gender, tel. 214002, email ludmila.zmuncila@un.md

„Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat referitor la cazurile de violenţă în familie ca parte a unei abordări integrate a managementului violenţei în familie în Republica Moldova" - proiect sprijinit financiar de Agenţia pentru Asistenţă Internaţională a Guvernului României şi implementat de UNFPA Moldova în cooperare cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului din R. Moldova.

*************

UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, este o agenţie internaţională de dezvoltare care promovează dreptul fiecărui om - femeie, bărbat, copil - la o viaţă sănătoasă şi cu şanse egale în societate.

UNFPA ajută ţările în care activează să folosească informaţiile despre populaţie pentru a elabora politici şi programe de reducere a sărăciei şi de creare a condiţiilor pentru ca fiecare sarcină să fie dorită, fiecare naştere să fie sigură, fiecare tânăr să fie protejat de HIV/SIDA şi fiecare fată şi femeie să fie tratată cu respect şi să trăiască o viaţă demnă.

UNFPA - când fiecare contează...

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (5)

 

Sus