Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.02.2009

Moldova a obţinut un bonus de 16,6 mil. euro pentru succesul obţinut în implementarea Planului de acţiuni RM-UE

Moldova a obţinut un bonus de 16,6 mil. euro pentru succesul obţinut în implementarea Planului de acţiuni RM-UE

Guvernul a decis în şedinţa de miercuri, 18 februarie, iniţierea negocierilor pentru semnarea cu Comisia Europeană a Programului Naţional de Acţiuni 2008, cu un buget total de 62,3 mil. Euro, bani oferiţi în bază nerambursabilă.

Programul cuprinde trei componente majore. Prima componentă îl constituie Programul de suport bugetar pentru finanţarea reformei în domeniul sănătăţii, în cadrul căruia la buget vor fi alocate 42 mil. Euro, inclusiv 16,6 mil. Euro oferite Moldovei în calitate de bonus pentru succesul obţinut în implementarea Planului de Acţiuni RM-UE.

Aceste mijloace vor fi alocate în trei tranşe. Prima transă în valoare de 12 mil. Euro va fi debursată necondiţionat în trimestrul I al anului 2009.Celelalte două tranşe, a câte 15 mil. fiecare vor fi debursate la începutul anilor 2010 şi respectiv 2011, cu condiţia atingerii indicatorilor de performanţă, prevăzuţi într-o matrice de politici. De asemenea, în cadrul primei componente a asisitenţei financiare vor fi oferite 4.6 mil. Euro în calitete de asistenţă tehnică pentru susţinerea autorităţilor naţionale cu expertiza necesară în vederea realizării acţiunilor planificate în matricea de politici.

A doua componentă a asistenţei Comisiei Europene este în valoare de 10 mil. euro şi este destinată îmbunătăţirii managementului la frontieră şi managementul migraţiei.

Cea de-a treia componentă a finanţării europene este prevăzută pentru lansarea proiectelor Twinnng şi asistenţă tehnică în domenii precum reforma şi modernizarea administrării fiscale, susţinerea Institutului Naţional de Justiţie etc, în valoare de 5,7 mil. Euro.

În cadrul aceleiaşi şediţe Guvernul a decis modificarea structurii rezervelor materiale de stat. În consecinţă, va fi exportată o cantitate de 22 mii tone de grîu alimentar şi respectiv vor fi achiziţionate de pe piaţa internă, pentru necesităţile statului, cel puţin 40 mii tone de grîu de clasa a 5-a, fapt ce va contribui la înviorarea pieţei interne de cereale.

Tot miercuri, Guvernul a aprobat repartizarea alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru majorarea salariilor angajaţilor din instituţiile finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit Legii nr. 355 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar şi modificărilor operate la aceasta în luna decembrie 2008, sînt prevăzute majorări suplimentare treptate a salariilor pentru o serie de categorii de angajaţi. Amintim că principalele termene de majorare a salariilor pentru acestea, în special este vorba de personalul pedagogic, sînt 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 septembrie şi 1 octombrie a.c., cînd salariul pedagogilor urmează să echivaze salariul mediu pe economie.

Astfel, Guvernul a alocat 467 milioane lei autorităţilor administraţiei publice locale, urmînd ca acestea să repartizeze mijloacele instituţiilor din subordine şi să aprobe modificările corespunzătoare la devizurile de cheltuieli şi planurile de finanţare.

În total pentru anul curent, în Bugetul de stat sînt prevăzute pentru achitarea salariilor majorate pentru pedagogi 600 milioane lei. 

cuvinte-cheie: asistenta

Comentarii (0)

 

Related news

Sus