Trimite e-mail | Printeaza
IT
10.02.2009

ANRCETI va aplica un nou instrument pentru promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) determină furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au putere semnificativă pe o anumită piaţă relevantă şi le pune în sarcină obligaţii speciale preventive pentru ca aceştia să nu poată distorsiona sau restrânge concurenţa.

Această prevedere se conţine în Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat de Consiliul de administraţie al ANRCETI. Regulamentul a fost elaborat de Agenţie în baza Legii comunicaţiilor electronice, a trecut procedura de consultare cu structurile de stat interesate, cu furnizorii de reţele şi servicii în acest domeniu, fiind ulterior avizat pozitiv de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi înregistrat la Ministerul Justiţiei. El va intra în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Directorul Agenţiei Sergiu Sîtnic a declarat că adoptarea acestui regulament are scopul de a elimina barierele existente în calea dezvoltării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice şi, ce este mai important,  de a preveni acţiunile ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea sau restrângerea competiţiei pe această piaţă. Sîtnic a menţionat că aplicarea noului instrument de reglementare va permite Agenţiei de a promova concurenţa, a stimula dezvoltarea furnizorilor alternativi şi intrarea pe piaţă a noi furnizori, ceea ce va conduce la diversificarea serviciilor destinate utilizatorilor finali, în special a celor de telefonie fixă, de acces la Internet în bandă largă, a serviciilor multimedia, etc. El a precizat că noul act de reglementare va oferi Agenţiei posibilitatea de a pune în sarcina furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele relevante unele obligaţii speciale, precum şi obligaţiile prevăzute de Regulamentul cu privire la  interconectare.

Regulamentul este structurat în 7 capitole şi 103 puncte care cuprind metodele şi criteriile de identificare a pieţelor relevante, ale căror caracteristici pot justifica punerea în sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă  a unor obligaţii speciale preventive, precum şi regulile în baza cărora Agenţia efectuează analiza pieţelor relevante identificate şi determină dacă unul sau mai mulţi furnizori au  putere semnificativă pe o anumită piaţă relevantă. Potrivit documentului, Agenţia va elabora şi aproba, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene în acest domeniu, lista pieţelor relevante care ulterior vor fi supuse analizei corespunzătoare în scopul desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. 
 
Regulamentului stabileşte că furnizorii desemnaţi, în 2007, de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei ca având situaţie dominantă pe piaţa respectivă din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, sunt consideraţi furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă corespunzătoare.

Legea comunicaţiilor electronice defineşte  piaţa relevantă  drept piaţă de produse şi/sau servicii din domeniul comunicaţiilor electronice, ale cărei caracteristici pot fi de aşa natură încât să justifice impunerea unor obligaţii speciale. Un furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţă relevantă în cazul în care acesta deţine, conform analizei de piaţă corespunzătoare, o cotă de piaţă egală sau mai mare de 35% şi dacă, în urma analizei de piaţă, Agenţia constată că pe această piaţă nu există concurenţă efectivă, relatează Serviciul de presă al ANRCETI.                                              

cuvinte-cheie: ANRCETI

Comentarii (0)

 

Related news

Sus