Trimite e-mail | Printeaza
Politic
30.01.2009

Discursul dlui Andrei STRATAN, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Reuniunea Informală a Miniştrilor Afacerilor Externe ai SEECP

Discursul
dlui Andrei STRATAN, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Reuniunea Informală a Miniştrilor Afacerilor Externe ai SEECP
30 ianuarie 2009, Chişinău

Stimaţi colegi,
Dragi prieteni,

Suntem la începutul unui nou an de lucru în formatul SEECP, un an provocator şi extrem de important pentru toate ţările noastre în parte cît şi pentru regiune  în ansamblu. Îmi exprim încrederea că reuniunea de astăzi ne va oferi oportunitatea abordării aspectelor semnificative pentru procesul de cooperare în Europa de Sud-Est şi va constitui o bază  bună pentru întreprinderea acţiunilor şi activităţilor conjugate, dedicate avansării în procesul realizării obiectivelor comune.

Anul trecut a reprezentat o perioadă dinamică în procesul reprofilării cooperării regionale în Europa de Sud-Est, marcată de instituirea şi lansarea Consiliului Regional pentru Cooperare (CRC), în capacitatea sa de mecanism funcţional de cooperare regională, precum şi de rolul fortificat al SEECP în contextul consolidării cooperării regionale sud-est europene şi integrării europene.

Stimaţi colegi,

Cu toate că a fost o perioadă productivă şi marcată de evoluţii pozitive, în ultimele luni ale anului trecut  statele noastre au fost afectate considerabil de criza financiară şi energetică, care au generat şi continuă să genereze efecte negative asupra întregii regiuni.

În aceste condiţii, se conturează o necesitate stringentă de a demonstra unitatea şi apartenenţa regională în abordarea acestor probleme. Astfel, propun ca următorul Summit al Şefilor de Stat şi Guvern ai SEECP să examineze eventualele modalităţi de abordare afiliate, cu posibila reflectare a acestora în Declaraţiile relevante. Preşedinţia Republicii Moldova la SEECP, în cooperare cu statele participante la SEECP şi cu Secretariatul CRC, va lansa  pregătirea documentelor  necesare şi sper că vom identifica o platformă comună în acest sens.  

Totodată, în calitate de aliat de încredere al cooperării regionale în Europa de Sud-Est, un rol de importanţă notorie în susţinerea statelor privind depăşirea situaţiei critice ar trebui să fie atribuit UE. În acelaşi context, aş dori să exprim susţinerea deplină a rezultatelor şi deciziilor adoptate în cadrul reuniunii extraordinare recente a Consiliului UE privind aspectele legate de energetică, care elucidează necesitatea stringentă în elaborarea şi aplicarea soluţiilor de durată, menite a asigura securitatea energetică în regiune.

De asemenea, aş dori să exprim susţinerea deplină pentru iniţiativa Secretarului General al CRC în vederea organizării reuniunii la nivel înalt în domeniul energetic care, cu siguranţă, va constitui o oportunitate suplimentară pentru discutarea eventualelor abordări şi măsuri regionale comune ce urmează a fi întreprinse în acest sens.

Dragi prieteni,

Ţinînd cont de rolul semnificativ pe care CRC a început să-l capete în procesul reprofilării cadrului de cooperare regională, cooperarea  SEECP-CRC trebuie să fie dezvoltată şi consolidată în vederea asigurării procesului de coordonare şi direcţionare a activităţilor în domeniile prioritare de interes comun. SEECP trebuie să întreprindă eforturi conjugate şi consolidate în vederea susţinerii dezvoltării durabile a activităţilor CRC în procesele de cooperare regională, avînd în vedere rolul important al CRC atît de facilitator în procesul de realizare a obiectivelor şi priorităţilor ambiţioase, cît şi în calitatea sa de generator de proiecte.

Susţinem foarte mult implicarea CRC în dezvoltarea cooperării în domeniile sectoriale în cadrul celor cinci domenii prioritare. Mai mult decît atît, CRC trebuie să exercite un rol crucial în aceste procese, fiind inclus în toate procesele cu ghidarea politică a SEECP. În acelaşi context, se conturează o necesitate de implicare mai activă a CRC în procesele de direcţionare a activităţilor iniţiativelor regionale.

Astfel, consider imperativă includerea în Declaraţia Summit-ului SEECP a recomandărilor clare pentru CRC. Există multe domenii de interes prioritar care trebuie dezvoltate şi consolidate: economia, comerţul, energetica, infrastructura, justiţia şi afacerile interne, capacităţile umane şi multe altele. Putem constata că posedăm diverse tipuri de resurse care urmează să aducă beneficii şi avem multe probleme similare care pot fi soluţionate în comun.

Toate aceste măsuri şi acţiuni trebuie să fie în conformitate cu procesele naţionale ale statelor Europei de Sud-Est, cu scopul de a susţine ţările în procesele de integrare europeană.

Luînd în consideraţie obiectivul de integrare europeană  a statelor Europei de Sud-Est, este cert că avansarea ţărilor spre integrarea în UE depinde de meritele individuale ale statelor pretendente. Cu toate acestea, susţinerea şi implicarea activă a UE şi a comunităţii europene este de o importanţă esenţială pentru statele aspirante.

Stimaţi colegi,

Anul 2008 a reprezentat o provocare politică şi diplomatică pentru participarea şi implicarea pro-activă a Republicii Moldova la procesele de cooperare regională în Europa Centrală şi de Sud-Est, prin asumarea şi realizare a patru Preşedinţii la iniţiativele şi aranjamentele regionale. Sunt bucuros să constat că prin exercitarea acestor mandate, Republica Moldova a reuşit realizarea priorităţilor şi obiectivelor prestabilite anterior.

Referindu-mă la activităţile Preşedinţiei Republicii Moldova la SEECP, în cadrul primei perioade a mandatului vizat,  remarc că am organizat un şir de reuniuni politice şi sectoriale, reflectate în rezultate şi angajamente concrete asumate de către statele participante la SEECP. Astfel, mă refer la Conferinţa privind cooperarea regională, Reuniunea Miniştrilor Justiţiei şi Afaceri Interne, Reuniunea Miniştrilor Sănătăţii,  prima Reuniune a Şefilor Instituţiilor Supreme de Audit, toate acestea culminînd cu adoptarea declaraţiilor, semnarea Memorandumului, precum şi cu elaborarea recomandărilor clare în domeniile de referinţă.

Raportul preliminar al Preşedinţiei Republicii Moldova la SEECP pentru perioada 2008 este inclus în mapele Dumneavoastră. De asemenea, mapele conţin Programul Preşedinţiei pentru perioada următoare.

Între timp, Republica Moldova a stabilit o serie de obiective prioritare în cadrul Preşedinţiei în exerciţiu la SEECP: Dezvoltarea dialogului SEECP-UE şi consolidarea perspectivei europene a statelor sud-est europene; Promovarea valorilor democratice şi a standardelor europene ca  mecanism ferm de dezvoltare a întregii regiuni; Susţinerea şi consolidarea păcii şi dezvoltării economice a regiunii cu scopul de a asigura stabilitatea, securitatea şi prosperitatea în Europa de Sud-Est; Consolidarea şi promovarea SEECP pe arena internaţională, în calitate de „voce unită" a regiunii şi partener viabil cu scopul de a îndeplini obiectivele globale ale comunităţii internaţionale; Consolidarea eficienţei proceselor regionale şi iniţiativelor în cooperare cu statele participante SEECP, UE, CRC, precum şi cu statele donatoare şi organizaţiile internaţionale relevante; Cooperarea cu Consiliul Regional de Cooperare şi procesele, iniţiativele şi organizaţiile regionale cu scopul de a fortifica cooperarea, stabilitatea şi dezvoltarea în Europa de Sud-Est.

Stimaţi colegi,

În calitate de prioritate a politicii externe a Republicii Moldova şi prin participarea şi implicarea activă în procesele şi iniţiativele regionale, cooperarea regională a contribuit în mare măsură la avansarea ţării mele în procesul integrării europene.

În octombrie 2008, Consiliul UE a adoptat un set de Concluzii privind Moldova, care au avut efecte asupra deciziei politice de negociere cu Republica Moldova a unui nou Acord ambiţios, care a reprezentat un moment important în procesul integrării europene a Republicii Moldova şi deschide un nou capitol în dialogul cu UE, oferind vizibilitate  relevantă în Agenda politică a UE.

Noul document trebuie să fie un Acord de Asociere, care ar prevede: o cale clar definitivată pentru integrarea graduală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană; crearea graduală a regimului de comerţ liber cu UE prin negocierea unui Acord de comerţ liber profund şi concludent, care ar oferi perspective accesului la libertăţile Uniunii Europene; integrarea sectorială în domeniile prioritare ale UE, în mod special în transport, energetică, agricultură; recunoaşterea necesităţii aplicării în scurt timp a regimului fără vize pentru cetăţenii moldoveni.

Dragi prieteni,

Prin aplicarea apartenenţei regionale, SEECP a devenit mai matur şi mai serios. Trebuie să valorificăm capacităţile şi posibilităţile noastre pentru dezvoltarea şi avansarea continuă în calitate de partener sigur şi viabil la toate nivelurile, precum şi în cooperare cu partenerii europeni şi internaţionali. Regiunea se dezvoltă în termeni economici şi politici. Avem nevoie de unitate şi cooperare strînsă cu Uniunea Europeană. Cooperarea regională trebuie să rămînă un subiect important şi prioritar în Agenda UE şi a Preşedinţiilor UE.

În concluzie, aş dori să urez succes reuniunii noastre, care sper că va constitui un bun început al unui an de succes pentru SEECP. 

Vă mulţumesc.

cuvinte-cheie: discurs | Stratan | SEECP

Comentarii (0)

 

Related news

Sus