Trimite e-mail | Printeaza
IT
28.10.2008

Noi reguli de obţinere a permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii

Astăzi, 28 octombrie, a intrat în vigoare Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru staţiile de radiocomunicaţii, care stabileşte noi reguli în acest domeniu de activitate. Documentul a fost elaborat şi aprobat, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, după coordonarea acestuia cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale, de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio asignate. Permisul tehnic se eliberează de către Agenţie pentru staţiile de radiocomunicaţii utilizate pentru necesităţi corporative şi individuale (staţii pentru radioamatori, CB (Citizen Band), taxi, reţele electrice, sisteme de pază, transmisii ocazionale, inclusiv prin satelit, tehnologie asociată), fără dreptul de a furniza prin intermediul acestor staţii servicii de comunicaţii electronice, precum şi pentru reţele de radioreleu din cadrul reţelelor de comiunicaţii electronice. Pentru tipurile susmenţionate de staţii de radiocomunicaţii utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio este permisă fără obţinerea licenţei corespunzătoare.

Instrucţiunea stabileşte procedura de obţinere a permiselor tehnice pentru staţiile de radiocomunicaţii, care include perfectarea unui set de documente la Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR), certificarea echipamentelor de radiocomunicaţii, coordonarea amplasamentului staţiilor la serviciul sanitaro - epidemiologic, temeiurile pentru eliberarea, refuzul de eliberare, suspendarea şi anularea permiselor de către ANRCETI, precum şi formularele tip ale permiselor tehnice.
Conform instrucţiunii, Agenţia examinează cererea privind obţinerea permisului tehnic, documentele anexate la ea şi eliberează permisul solicitat în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii. Termenul de valabilitate a permisului tehnic pentru staţiile de radioreleu în cadrul reţelelor de telefonie mobilă este de 15 ani, staţiile pentru radioamatori - 3 ani, pentru alte tipuri de staţii - 5 ani. Autorizaţiile tehnice eliberate de Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor până la intrarea în vigoare a instrucţiunii susmenţionate sunt valabile până la expirarea termenului pentru care au fost eliberate.

Permisele tehnice se eliberează de către Agenţie fără plată. Solicitanţii de permise tehnice achită doar plăţile pentru serviciile ce li se oferă de CNFR. Conform legislaţiei în vigoare, metodologia de calcul al tarifelor utilizate de CNFR se aprobă de organul central de specialitate şi se publică în Monitorul Oficial.

Până la la intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice (14 martie 2008) utilizarea staţiilor de radiocomuncaţii se efectua în baza autorizaţiilor eliberate de Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor. În temeiul legii menţionate acesta a fost reorganizat în Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio, iar eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomuncaţii a fost pusă în sarcina ANRCETI.

Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru staţiile de radiocomunicaţii a fost publicată în Monitorul Oficial la 28 octombrie 2008. Textul acesteia poate fi consultat pe pagina web a Agenţiei: www.anrceti.md

 

cuvinte-cheie: statii | radiocomunicatii | ANRCETI

Comentarii (0)

 

Related news

Sus