Trimite e-mail | Printeaza
IT
28.10.2008

ANRCETI a aprobat un nou regulament privind soluţionarea litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice

Utilizatorii serviciilor de comunicaţii electronice care consideră că le-au fost încălcate drepturile de către furnizorii acestor servicii se pot adresa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în vederea soluţionării litigiului. Această clauză se conţine în noul Regulament privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul  comunicaţiilor electronice, aprobat de Consiliul de administraţie al ANRCETI şi publicat astăzi, 28 octombrie, în Monitorul Oficial.

Sergiu Sîtnic, directorul Agenţiei, a declarat că acest regulament a fost elaborat în scopul protejării drepturilor şi intereselor legitime ale utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice în relaţiile lor cu furnizorii şi creării unor condiţii echitabile de activitate pentru toţi participanţii la piaţa acestor servicii. El a menţionat că noul regulament oferă utilizatorilor posibilitatea de a rezolva litigiile sale cu furnizorii în termeni optimi şi fără plată. Dacă în instanţele judecătoreşi durata examinării acestor litigii poate ajunge la şase  luni, atunci Agenţia este obligată să facă această lucrare în termen de o lună, a precizat Sergiu Sîtnic.
Regulamentul stabileşte procedura de soluţionare de către Agenţie, în limita competenţei ei, a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum şi a celor dintre furnizori şi utilizatorii finali. Potrivit documentului, în cazurile în care litigiile dintre furnizori şi utilizatorii finali nu au fost rezolvate de către părţi pe cale amiabilă, aceştia au dreptul de a se adresa Agenţiei în vederea soluţionării prin mediere a litigiului în cauză. În cazurile în care litigiile dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice nu pot fi rezolvate de către aceştia de sine stătător, oricare dintre părţi sesizează Agenţia în vederea soluţionării litigiului prin procedura de mediere sau cea contencioasă.

Conform regulamentului, partea interesată se adresează ANRCETI prin cerere scrisă, depusă personal sau prin reprezentant la sediul Agenţiei sau expediată prin serviciul de trimitere recomandată, prin fax sau printr-un înscris în formă electronică. Înainte de sesizarea Agenţiei reclamantul trebuie să adreseze reclamaţia furnizorului în a cărui competenţă este soluţionarea litigiului. În cazul în care reclamantul nu este de acord cu decizia furnizorului sau nu a primit nici un răspuns de la el în termenii stabiliţi de legislaţie, el este în drept să depună reclamaţia privind soluţionarea litigiului la Agenţie sau în instanţa judecătorească.

 Durata procedurii de mediere, aplicată pentru litigiile dintre furnizori şi utilizatorii  de servicii, nu poate depăşi 30 de zile de la data sesizării Agenţiei. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea unei reclamaţii, părţile nu au ajuns la o înţelegere cu privire la obiectul litigiului, Agenţia le va transmite acestora opinia sa cu privire la modalităţile de soluţionare a litigiului, motivată în mod corespunzător.

În cadrul procedurii contencioase, aplicate pentru litigiile dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, Agenţia, la cererea oricăreia dintre părţi şi fără a aduce atingere dreptului părţilor de a rezolva litigiul prin încheierea unei tranzacţii de împăcare, în termen de 30 de zile de la data sesizării ei, adoptă o decizie cu caracter obligatoriu în vederea soluţionării litigiului. Decizia dată poate fi suspendată sau anulată numai printr-o altă decizie a Agenţiei sau prin hotărîrea instanţei de contencios administrativ.

Textul Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul  comunicaţiilor electronice poate fi consultat pe pagina web a Agenţiei: www.anrceti.md

cuvinte-cheie: ANRCETI

Comentarii (0)

 

Related news

Sus