Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.10.2020

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat un acord de finanțare în valoare de 9 milioane euro

Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au semnat un acord de finanțare în valoare de 9 milioane euro

Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și Comisia Europeană au semnat Acordul de finanțare pentru realizarea proiectului „ Facilitatea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” în valoare de 9 milioane EUR (asistență nerambursabilă).

Acordul este destinat acordării suportului Guvernului Republicii Moldova pentru a răspunde crizei provocate de pandemia COVID-19, precum și în implementarea reformelor asumate în cadrul Acordului de Asociere UE-RM/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Acordul de finanțare cuprinde 4 componente, după cum urmează:

Consolidarea capacității sistemului de sănătate publică de a răspunde la situația de urgență COVID-19 (va include furnizarea de echipamente cheie pentru centrele și laboratoarele de sănătate și de asistență critică în managementul cazurilor, îmbunătățirea capacităților laboratoarelor în supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor, etc.) - 5 mil.EUR;
 Consolidarea capacității de supraveghere, guvernanță corporativă și managementul riscului în sectorul financiar  (va include un proiect Twinning a căruri beneficiari vor fi Banca Naţională a Moldovei și Comisia Naţională a Pieţei Financiare) - 2 mil.EUR;
Consolidarea statului de drept, justiție și securitate (îmbunătățirea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar) - 1 mil.EUR;

Consolidarea capacității și sustenabilității mass-mediei locale (consolidarea independenței și capacității mijloacelor de comunicare locale de a produce conținut de înaltă calitate) - 1 mil.EUR.
Acordul în cauză face parte din Programul Anual de Acțiuni 2020 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, finanțat în baza Instrumentului European de Vecinătate.

Beneficiarii direcți ai proiectelor ce urmează a fi finanțate din contul Acordului de finanțare sunt: ministerele de resort (Ministerul Sănatății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Finanțelor), alte instituții din sectorul public (incl.  Banca Naţională, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Procuratura Generală, Institutul Naţional al Justiţiei, etc.), dar și reprezentanții societății civile și ai mass-mediei locale.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, acțiunile ce urmează a fi finanțate în cadrul Acordului vor derula în perioada 2020- 2026 și vor fi implementate prin management direct și indirect de către Comisia Europeană, conform prevederilor Acordului de Finanțare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus