Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.10.2020

Dezvoltarea regională – subiectul audierilor publice, organizate de Comisia parlamentară de profil

Dezvoltarea regională – subiectul audierilor publice, organizate de Comisia parlamentară de profil

Comisia mediu și dezvoltare regională a organizat astăzi audieri publice cu privire la implementarea Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, aprobată în decembrie 2006.

La evenimentul, desfășurat în regim online, au participat membrii comisiei, conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și a celor patru agenții de dezvoltare regională, precum și reprezentanții societății civile.

Potrivit raportului, prezentat  de Secretarul de Stat al MADRM, Dorin Andros, Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova este principalul document legal în bază căruia se organizează, elaborează și se implementează politicile de dezvoltare regională în țara noastră. Legea definește obiectivele dezvoltării regionale, regiunile de dezvoltare, actele strategice în baza cărora  se implementează politicile, principalii actori și responsabilitățile acestora. Politica de dezvoltare regională a Republicii Moldova a fost concepută și în mare parte este bazată pe elementele principale ale politicii Uniunii Europene în domeniu.

Astfel, în vederea executării legii respective au fost constituite, la nivel național, instituțiile responsabile de coordonarea politicii de dezvoltare regională – Consiliul  Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), MADRM și structurile sale subordonate – Direcţia  politici de dezvoltare regională și Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională din cadrul MADRM.

La nivel regional, cadrul instituțional pentru implementarea politicii de dezvoltare regională a fost constituit din consiliile regionale pentru dezvoltare Nord, Centru, Sud și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Raportul relevă că pentru a executa prevederile legii în domeniu, a fost elaborat și aprobat cadrul normativ secundar – principalele regulamente-cadru de funcționare a instituțiilor de dezvoltare regională, Strategia Națională de Dezvoltare Regională, manualele operaționale ale agenţiilor de dezvoltare regională, planurile  operaţionale regionale. De asemenea, au fost aprobate Ghidul aplicantului, Ghidul de comunicare, Instrucțiunea de monitorizare și evaluare a politicilor de dezvoltare regională și alte documente regulatorii.

În cadrul ședinței de astăzi a fost prezentat și noul concept al dezvoltării regionale în Republica Moldova, elaborat de MADRM cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Potrivit instituției raportoare, politica de dezvoltare regională  are o nouă definiție. Ea reprezintă ansamblul instrumentelor și măsurilor pe care autoritățile administrației centrale și locale le aplică  pe teritoriul unei regiuni cu  scopul de a spori competitivitatea și a asigura dezvoltarea durabilă a fiecărei regiuni pentru creșterea calității vieții cetățenilor.

Documentul prevede  și o reformulare a obiectivului general al dezvoltării regionale  – – sporirea competitivității și dezvoltări durabile a fiecărei regiuni, eliminarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor. Oobiectivul general se bazează pe următoarele obiective specifice: sprijin pentru creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiuni („competitivitate”), sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii („coeziune”), crearea condițiilor instituționale și legale pentru implementarea unei guvernanțe colective, care implică administrația națională, regională și locală prin parteneriat („eficiență”).

Totodată, documentul propune o simplificare și o optimizare, cuplată cu transparentizarea și credibilizarea actului guvernamental în procesul de gestionare a  dezvoltării. Definirea noului concept are în vedere, în primul rând, soluții cu impact bugetar minim, dar cu un impact semnificativ  în domeniul dezvoltării economice atât pentru  în cazul recomandărilor care vizează modificări ale cadrului instituțional, cât și în cazul instrumentelelor de intervenție, prevăzute pentru o perioadă tranzitorie (anii 2019-2020), urmată de o perioadă de implementare efectivă suprapusă pe ciclul european de dezvoltare 2021-2027 și corelată cu Strategia „Moldova 2030”.

Noua paradigmă a fost necesară pentru ca politica de dezvoltare regională să fie orientată spre crearea precondiţiilor pentru asigurarea veniturilor suficiente, ocupării cetăţenilor şi a condiţiilor de trai,  sprijinirea iniţiativei locale, atragerea investițiilor, crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, îmbunătăţirea infrastructurii, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus