Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.04.2020

CNPF a dispus prelungirea până la 29 mai a termenului de prezentare și de publicare a Raportului cu privire la auditul situațiilor financiare aferente anului 2019

CNPF a dispus prelungirea până la 29 mai a termenului de prezentare și de publicare a Raportului cu privire la auditul situațiilor financiare aferente anului 2019

În cadrul ședinței ordinare din 14 aprilie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

În contextul stării de urgență, prin derogare de la prevederile actelor normative aferente reglementării raportării de către participanții profesioniști la piața asigurărilor, CNPF a dispus prelungirea:
- până la 29 mai 2020, a termenului de prezentare și de publicare a Raportului cu privire la auditul situațiilor financiare aferente anului 2019 și a Raportului/opinia actuarului care a făcut parte din echipa de audit;

- până la 1 septembrie 2020, a termenului de prezentare a Raportului asupra constatărilor efective aferente auditului în scop de supraveghere pentru anul 2019 în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

- până la 5 luni de la încheierea anului financiar, a termenului de publicare pe pagina web oficială a asigurătorului a situațiilor financiare individuale și/sau consolidate auditate complete (inclusiv notele explicative) și Raportul de audit corespunzător;

- până la 15 mai 2020, a termenului de prezentare a rapoartelor specializate ale asigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, aferente trimestrului I, 2020.

II. Autorizare

Avizarea înregistrării de stat a statutului AEÎ „HÎRTOPUL MIC” (aprobat la adunarea generală repetată a membrilor din 01.03.2020) în redacție nouă;
Exprimarea acordului pentru desemnarea dnei Galina Buga, dlui Gheorghe Ciobanu și dlui Eduard Calancea în calitate de membri ai Consiliului Companiei de Asigurări „GARANȚIE” SA, cu eliberarea avizului corespunzător;
Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a Agentului de Asigurare „MC ASIGUR” SRL, cu persoanele cu funcții de răspundere - dnul Golub Victor (administrator) și dna Drumea Alina (contabil-șef);
Avizarea prin coordonare a tranzacției speciale de vânzare-cumpărare a  171.411 valori mobiliare emise de BC „Banca de Finanțe și Comerț” SA, pentru înregistrare în condițiile legislației;
Eliberarea companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.
III. Supraveghere

CNPF a decis să suspende plata contribuției anuale la Fondul de compensare a investitorilor, pentru perioada de gestiune 2019, având în vedere că la situația din 31.12.2019 Fondul respectiv are acumulate mijloace care asigură plata compensației în limita plafonului de compensare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus