Trimite e-mail | Printeaza
Social
27.12.2019

În Republica Moldova vor fi create Centre regionale de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor

În țară vor fi create trei Centre regionale de asistență integrată pentru copiii victime/martori ai infracțiunilor, după modelul Barnahus (în municipiile Bălți, Chișinău și Cahul), pentru a asigura accesul tuturor copiilor potențiali beneficiari la acest tip de servicii. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și Standardele minime de calitate.

Scopul creării acestor Centre este prevenirea revictimizării și retraumatizării copilului în procesul de colectare a probelor în cauzele penale, prin oferirea asistenței juridice, medicale, psihologice și sociale, copilului și familiei acestuia, în cadrul unei singure instituții.

Beneficiari ai Centrului sunt copiii victime sau martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, ai traficului de copii sau ai violenței în familie, care au sau pot avea impact grav asupra integrității fizice și/sau psihice a acestora.

Datele statistice arată că anual în Republica Moldova aproximativ 1400 copii devin victime/martori ai infracțiunilor, dintre care peste 300 copii sunt victime ale infracțiunilor cu caracter sexual, numărul acestora fiind în creștere.

Pentru implementarea proiectului dat au fost estimate mijloace financiare în suma de 1478,2 mii lei în anul 2020, 1639,6 mii lei în anul 2021 și 1639,6 mii lei în anul 2022, pentru prestarea serviciilor de asistență specializată unui număr de 100-120 copii anual.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cheltuielile ce țin de reparația și dotarea cu echipament pentru spațiile de audiere, echipament medical, etc. a Centrului de la Bălți sunt acoperite de către partenerii de dezvoltare (A.O. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, cu suportul World Childhood Foundation).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus