Trimite e-mail | Printeaza
Economie
07.11.2018

Completarea legislației cu privire la asociațiile de economii și împrumut, discutată de deputați

Completarea legislației cu privire la asociațiile de economii și împrumut, discutată de deputați

Ar putea fi instituită doar o Asociație naţională centrală a asociaţiilor de economii şi împrumut. Comisia economie, buget și finanțe a examinat, în ședința de astăzi, proiectul pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut, pe care îl va propune Parlamentului spre aprobare în lectură finală.
 
Inițiativa legislativă, aparține deputatului Ștefan Creangă și presupune că noua asociaţie naţională centrală va fi o asociaţie ai cărei fondatori şi membri sunt toate asociaţiile de economii şi împrumut. Calitatea de membru va fi obligatorie pentru toate asociaţiile care deţin licenţe de activitate. Asociaţia națională centrală va deţine licenţă valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va avea propria pagină web, unde vor fi publicate situaţiile financiare, rapoartele specifice şi raportul de audit, care vor rămâne disponibile minimum 5 ani de la data publicării.
 
Potrivit noilor reglementări, cele două asociații centrale, care activează în prezent, se vor reorganiza prin fuziune, constituind o singură asociație centrală, iar membrii consiliului acesteia, în primii cinci ani de activitate, vor fi reprezentați în număr egal de către ambele asociații centrale.
 
Noua instituție va avea un Consiliu de administrare constituit din 7 membri, pe o perioadă de 5 ani. 4 membri vor fi aleși de către adunarea generală a asociației centrale din lista de candidați nominalizați de către asociațiile care dețin licență de activitate, 3 membri vor fi desemnați de către autoritatea de supraveghere. Președintele consiliului va fi ales și revocat de către consiliu. . Fiecare membru al Consiliului asociației centrale poate avea un număr nelimitat de mandate. Pentru exercitarea atribuțiilor lor, toți membrii Consiliului sunt remunerați.
 
Alte modificări prevăd că auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale va fi efectuat la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi bilanţul total la sfârşitul perioadei de gestiune depăşeşte 10 milioane de lei, precum și la asociaţia națională centrală. Asociaţia va încheia un contract de audit cu societatea de audit sau cu auditorul întreprinzător individual pentru desfăşurarea activităţii de audit.
 
De asemenea, este reglementată administrarea specială, care va reprezenta un regim de administrare a asociaţiei, instituit de către autoritatea de supraveghere, pentru  prevenirea stării de insolvabilitate şi evitarea deschiderii procedurii de insolvabilitate. Procedura de insolvabilitate presupune un complex de măsuri administrative, financiare, juridice şi organizatorice, care au drept scop conservarea valorii activelor asociaţiei, protecţia depunerilor de economii ale membrilor, eliminarea deficienţelor în administrarea asociaţiei şi a patrimoniului ei, încasarea creanţelor şi asigurarea, după caz, a continuităţii activităţii asociaţiei.
 
Administrarea specială se va institui pe un termen de până la 1 an, care va putea fi prelungit doar o singură dată cu o perioadă ce nu poate depăși 1 an. Din data desemnării în funcție a administratorului special, activitatea organelor de conducere și control ale asociației se va suspenda pentru întreaga perioadă a administrării speciale. Administratorul special va dispune de toate competenţele adunării generale a membrilor şi ale organelor de conducere ale asociației. Cu toate acestea, administratorul special nu va putea exercita aceste competenţe decât cu avizul autorității de supraveghere.
 
În prezent, pe piaţă activează circa 216 asociaţii de economii şi împrumut cu licenţă de categoria A, fără dreptul de atragere a depunerilor, 63 – cu licenţă de categoria B, care au deschise 33 filiale, cu dreptul de atragere a depunerilor de economii şi două asociaţii centrale.
 
Proiectul urmează a fi votat de plenul Parlamentului în lectură finală, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus