Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.07.2018

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2017 a fost examinată de deputați

Potrivit președintei Casei Naționale de Asigurări Sociale, Laura Grecu, ca urmare a precizărilor și modificărilor efectuate pe parcursul anului 2017, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat au fost stabiliţi la venituri în sumă de 17663644,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 17789938,9  mii de lei, cu un deficit de 126294,4 mii de lei.
 
Totodată, încasările la veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost realizate în sumă totală de 17818738,6 mii lei, cu 0,9% mai mult faţă de prevederile anuale precizate.  În structura veniturilor, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 66,7%, iar transferurile de la bugetul de stat – 33,3%. Resursele generale sunt constituite din contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi s-au acumulat în sumă de 11864043,1 mii lei sau cu o executare a indicatorului planificat la nivel de 102,0%.
 
”Faţă de anul 2016, încasările contribuţiilor de asigurări sociale de stat au crescut cu 18,2%. Factorii determinanţi au fost creşterea fondului de remunerare a muncii,  extinderea bazei de calcul a contribuţiilor individuale de asigurări sociale și  includerea, începând cu 1 ianuarie 2017, a angajaţilor structurilor de forţă ca plătitori de contribuţii în sistemul public de asigurări sociale”, a spus raportoarea.
 
Totodată, reieşind din necesarul de mijloace financiare şi conform cererilor de finanţare, din bugetul de stat s-au transferat 5940969,3  mii lei, cu executarea prevederilor anuale la nivel de 98,6%.
 
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost executate în sumă de 17614557,2 mii lei, cu 175381,8 mii lei mai puţin faţă de planul anual prevăzut sau la nivel de 99,0%. Din suma totală a cheltuielilor, 98,3% au constituit cheltuielile destinate pentru plata prestaţiilor sociale.
 
Ponderea majoră în cheltuielile pentru prestaţiile de asigurări sociale o constituie plata pensiilor - 86,7%. Alte cheltuieli sunt cele pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale, pentru tratamentul  balneo-sanatorial al persoanelor asigurate și susţinerea persoanelor în caz de dizabilitate sau deces, survenită în urma unui accident de muncă.
 
Pentru organizarea odihnei de vară a copiilor au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 9000,0 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 8992,4 mii lei, executarea fiind de 99,9%. Au fost asiguraţi cu bilete de odihnă şi întremare 5968 copii, iar costul mediu al unui bilet a constituit 1506,77 lei.
 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost susținut de majoritatea deputaților prezenți la ședință, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus