Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.05.2018

Concluziile auditului financiar la CCA, prezentate la Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Concluziile auditului financiar la CCA, prezentate la Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Auditul situației financiare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului la finele anului 2017 a fost prezentat astăzi, în cadrul audierilor, desfășurate de către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Controlorul de stat principal al Curții de Conturi, Antonina Caramilea a menționat că auditul public extern a auditat situaţiile financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 31 decembrie 2017, care au cuprins raportul privind veniturile și cheltuielile, cel privind executarea bugetului, raportul privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale, precum și informația privind starea creanțelor și datoriilor cu termen de achitare expirat.

Astfel, totalitatea veniturilor încasate a fost denaturată ca urmare a stabilirii nejustificate a cuantumului taxei de licență. Doar începând cu luna octombrie 2017, în urma modificărilor cadrului legal, a fost stabilită expres taxa de licență de emisie în cuantum de 3 250 lei. Până atunci, în lipsa prevederilor exhaustive privind stabilirea cuantumului taxei de licență, CCA a perceput venituri în sumă de 54,3 mii lei.

Totodată, situația creanțelor pentru taxele gestionate de CCA nu prezintă o imagine completă, fiind cauzată de controlul intern insuficient. Înregistrarea și raportarea eronată a unor cheltuieli a condiționat denaturarea situațiilor financiare la sfârșitul anului.

Raportul mai stabilește că CCA nu a stabilit proceduri de control intern privind buna gestionare și asigurare a integrității bunurilor entității, inclusiv prin neaplicarea fizică a numerelor de inventar pe mijloacele fixe, neîntocmirea actelor de predare-primire a bunurilor, prezența bunurilor care nu se utilizează și/sau nu sunt funcționale, efectuând inventarierea formală a fondurilor fixe în anii precedenți anului auditat.

Procedurile efectuate de audit denotă că tranzacțiile la începutul și finele anului 2017 privind contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii nu corespund cu datele Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Recomandările auditului prevăd implementarea acțiunilor de remediere a disfuncționalităților controlului intern, cu identificarea și descrierea proceselor operaționale, stabilirea activităților de comunicare internă, evaluarea și monitorizarea sistematică a performanțelor aferente proceselor operaționale privind exercițiul bugetar.

De asemenea, ele stipulează ca CCA să asigure verificarea și, după caz, corectarea înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor privind contribuțiile de asigurări sociale, privind uzura mijloacelor fixe și integritatea bunurilor gestionate. Curtea de Conturi mai recomandă CCA să întreprindă măsuri pentru responsabilizarea radiodifuzorilor în prezentarea conformă a rapoartelor, precum și pentru recuperarea creanțelor, să actualizeze politica de contabilitate astfel încât aceasta să asigure reglementarea evidenței contabile a mijloacelor bugetare pentru susținerea radiodifuzorilor.

La rândul lor, deputații au adresat un șir de întrebări membrilor CCA și au recomandat implementarea în termen a tuturor recomandărilor Curții de Conturi.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritate publică autonomă, care reprezintă şi garantează interesul public în domeniul audiovizualului, fiind responsabilă pentru implementarea şi respectarea legislației naționale și a tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus