Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.06.2017

Modificări la acordarea subvențiilor - Producătorii agricoli trebuie să respecte noi reguli începând cu campania 2017

Modificări la acordarea subvențiilor - Producătorii agricoli trebuie să respecte noi reguli începând cu campania 2017

Pentru a beneficia de subvenții, producătorii agricoli trebuie să respecte noile modificări. Iată care sunt principalele reguli pe care producătorii agricoli trebuie să le știe:
-    Pentru investițiile ce depășesc 0,5 mil. lei, producătorii agricoli trebuie să aibă la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea proiectului realizat, și să nu aibă restanțe la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național, la momentul depunerii cererii de subvenționare;
-     Mărimea subvențiilor pentru toate categoriile de agricultori nu va depăși 50% din costul investițiilor, iar solicitantul va depune doar un singur dosar de subvenționare în cadrul unei măsuri de sprijin;
-    Solicitanţii de subvenţii care au procurat combine/tractoare începând cu anul precedent celui de subvenționare vor beneficia de subvenție după capacitatea motorului (cai putere) raportată la suprafața terenului arabil deținut, iar pentru diverse mașini şi utilaje agricole solicitantul trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol şi tractor cu capacitatea energetică necesară pentru agregatarea acestuia;
-     Prezentarea copiei de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli (24-40 ore);
-     Copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contract încheiat;
-     Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;
-     În cazul subMăsurii 1.6. ce vizează ”Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare”solicitantul va demonstra deținerea bazei de producție proprie, confirmate prin suprafețe de teren deținute/șeptel de animale, care ar asigura cel puțin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenționare;
-          Nu sunt pasibili de subvenționare producătorii agricoli care în ultimii 3 ani calendaristici, precedenți anului în care au depus cererea de subvenționare, au obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri în mărime de 9,0 mil. lei;
-     Mai nou, începând cu acest an, producătorii agricoli vor fi obligați să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției;
-     Cei care practică agricultura ecologică vor fi obligați să activeze în domeniu, pe o durată de cel puțin 5 ani, în condițiile când aceștia încalcă prevederea, vor restitui suma alocată de stat. Anterior, acest termen era până la 3 ani;
-   De asemenea, în cadrul subMăsurii 1.2. ce prevede ”Stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole” au fost incluse subvenționarea echipamentului antiploaie și alsistemelor moderne de suporturi în plantațiile multianuale.
-     Suplimentar, pentru sectorul viticol, eligibili pentru subvenționare sânt producătorii care sânt înregistrați şi/sau care au înregistrate plantațiile viticole în Registrul vitivinicol;
-    Noul regulament mai prevede susținerea agricultorilor moldoveni dornici să se promoveze pe piața externă. Astfel, prin intermediul subMăsurii 1.9. ”Stimularea activităților de promovare pe piețele externe” producătorii agricoli vor beneficia de mijloace financiare pentru participarea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă.
-     Începând cu anul 2017, o parte din buget se va aloca şi pentru construcția/ reconstrucția şi renovarea pensiunilor agroturistice rurale precum și la crearea sau extinderea unităților meșteșugărești – atelierelor de lucrare a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, de confecționat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurii și răchitei etc.
-   În cadrul Măsurii 4 ce vizează Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale se va aloca50% din costul investiției eligibile pentru subvenționare, dar nu mai mult de 800,0 mii lei per beneficiar pentru utilajul, echipamentul şi instalațiile de producere a energiei regenerabile.
În vederea încurajării producției agroalimentare ecologice, susținerii businessului mic şi mijlociu şi atragerea tineretului în agricultură, a femeilor din mediul rural, cu subvenții în cuantumurile majorate, în condiții generale din valoarea investiției eligibile, se prevede acordarea a 15% producătorilor agricoli tineri și femeilor, 20% producătorilor agricoli preocupați de cultivarea culturilor ecologice sau creșterea șeptelului animalelor ecologice şi 10% producătorilor agricoli, care au achiziționat bunuri eligibile la subvenționare, de producție autohtonă.
În plus, noul regulament de subvenționare prevede implementarea unui nou sistem de monitorizare a rezonabilității costurilor investițiilor, în vederea neadmiterii majorării artificiale a investiției și prevenire a fraudelor.
Producătorii agricoli, beneficiari de subvenții, din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului financiar, sunt obligați pe o perioadă de 5 ani:
-      să asigure utilizarea conform destinației a obiectului investiției pentru care a primit subvenții, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de afaceri;
-      să întrețină obiectul investiției în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;
-      să asigure toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecțiilor post-achitare de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției.
În cazul încălcării obligațiilor invocate, precum şi acei care au intrat în proces de insolvabilitate, sau lichidare, urmează să restituie suma subvenției.
Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăși suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus