Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.06.2017

Domeniul contabilității va fi reglementat de o nouă lege, actualizată și aliniată la prevederile legislației europene în domeniul raportării financiare corporative

Domeniul contabilității va fi reglementat de o nouă lege, actualizată și aliniată la prevederile legislației europene în domeniul raportării financiare corporative

Documentul a fost aprobat în ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri, potrivit unui comunicat difuzat de guvern. Proiectul Legii contabilităţii are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic, cerinţelor generale şi mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.
 
Noua lege se va răsfrânge, pe lângă entitățile prevăzute de cea actuală, și asupra reprezentanțelor permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale. Totodată, au fost excluse instituţiile publice, finanţate din buget, contabilitatea şi raportarea financiară a cărora urmează să fie reglementată prin Legea Finanţelor Publice. Astfel, numai autorităţile publice şi instituţiile la autogestiune vor fi obligate să aplice în continuare prevederile Legii Contabilităţii.
 
De asemenea, au fost actualizate criteriile de clasificare pe categorii a entităților și grupurilor (micro, mici, mijlocii și mari), redefinite entitățile de interes public și precizate cerințele contabile și de raportare financiară pentru acestea.
 
Proiectul de lege prevede aplicarea a trei seturi de situații financiare (prescurtate, simplificate, complete), în funcție de categoria şi necesităţile informaţionale ale entităţilor care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate. În scopul detalierii elementelor situaţiilor financiare şi prezentării informaţiilor suplimentare care nu sunt incluse în situaţiile financiare şi în anexele la acestea, entităţile vor întocmi nota explicativă. De notat că entităţile mijlocii, mari şi entităţile de interes public vor fi obligate să întocmească, împreună cu situaţiile financiare, un raport al conducerii. Documentul mai prevede obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare consolidate de către entitatea-mamă (care controlează una sau mai multe entităţi).
 
În ceea ce privește auditul situațiilor financiare, proiectul de lege prevede obligativitatea realizării acestuia în cazul entităţilor mijlocii şi mari, entităţilor de interes public şi ale altor entităţi conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, dar și în cazul situaţiilor financiare consolidate ale grupurilor obligate să le întocmească conform proiectului de lege.
 
Documentul conține şi noutăți vizând publicarea situaţiilor financiare individuale, a raportului conducerii şi a raportului auditorului, care urmează a fi expediate prin poşta electronică sau încărcate în sistemul Depozitarului public al situaţiilor financiare. Astfel vor fi accesibile mai multor utilizatori de informaţie. De asemenea, va fi obligatorie publicarea pe pagina web a entităţii a tuturor situaţiilor financiare, raportul conducerii şi raportul auditorului ale entităţilor supuse auditului obligatoriu.
 
Pe lângă transpunerea cerinţelor directivelor europene din domeniu, în proiectul Legii Contabilităţii au fost actualizate noțiunile utilizate în contabilitate şi raportarea financiară; au fost stabilite cerinţe clare în ceea ce priveşte documentele primare şi registrele contabile; cerințe privind persoanele responsabile de ţinerea contabilităţii şi raportării financiare în cadrul entităţii; prevederi referitoare la responsabilitatea membrilor consiliului, organului executiv şi de supraveghere în raport cu situaţiile financiare; clarificări în ceea ce priveşte perioada de gestiune a entităţilor pentru care aceasta diferă de anul calendaristic sau în cazul reorganizării şi lichidării entităţii.
 
Implementarea noii legi va necesita cheltuieli din bugetul de stat pentru elaborarea şi aducerea în concordanţă cu proiectul de lege a Standardelor Naţionale de Contabilitate şi pentru dezvoltarea platformei Depozitarului situaţiilor financiare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus