Trimite e-mail | Printeaza
Economie
06.03.2017

EUBAM apreciază operativitatea implementării instrumentelor de control și de facilitare a comerțului

Măsurile de facilitare a comerțului, Strategia de management al riscurilor și Strategia antitabac, elaborate cu suportul EUBAM au constituit principalele subiecte de discuții de pe agenda întrevederii dintre Directorul General al Serviciului Vamal Vitalie Vrabie cu șeful Oficiului EUBAM în Republica Moldova, Slawomir Pichor.

În debutul reuniunii, Slawomir Pichor a apreciat operativitatea elaborării și implemetării celor mai moderne instrumente de facilitare a comerțului, concomitant cu cele antifraudă, menționând în mod deosebit elaborarea profesionistă a Strategiei de management al riscurilor, precum și a Planului operațional de implementare a acesteia.

Menționăm că, odată cu elaborarea respectivului document, Serviciul Vamal a devenit prima autoritate vamală din regiune care dispune de a asemenea strategie. Aceasta va asigura un aport semnificativ în gestionarea eficientă a domeniului de analiză a riscurilor, reprezentând astfel unul dintre cele mai eficiente instrumente  de prevenire și combatere a fraudelor vamale.

Potrivit Serviciului Vamal, următorul subiect abordat l-a constituit Strategia antitabac pentru anii 2015-2018, fiind solicitat suportul misiunii în demersurile de asigurare a unei implementări integrale ale tuturor obiectivelor prevăzute la capitolul de contracarare a fenimenului traficului illicit cu țigarete. Eforturile Serviciului Vamal în acest sens sunt confirmate și de datele statistice aflate în posesie. Amintim că, urmare a eficientizării activității antifraudă, pe parcursul anului trecut au fost reținute în total peste 4,5 mln de țigarete nedeclarate, înregistrându-se astfel o creștere de 2,2 ori a numărului de țigarete depistate față de anul 2015, când au fost reținute circa 2 mln. Totodată, potrivit celui mai recent studiu al companiei de cercetare Novel Research, în anul 2016, ponderea produselor de tutungerie provenite din Republica Moldova în comerțul ilicit din România s-a redus cu circa 6 p.p. ajungând la 14,9%, comparativ cu 20,6% înregistrate în 2015.

Referitor la măsurile de facilitare a comerțului, părțile au discutat despre noul concept de certificare a originii mărfurilor. Potrivit acestuia, certificarea originii preferențiale la export se va realiza concomitent cu procedura de perfectare a declarației vamale, simplificare care va determina economisirea de timp pentru exportatorii de mărfuri.

Un alt mecanism intens promovat de către Serviciul Vamal este atribuit domeniului AEO, care presupune reducerea numărului de controale, trecerea simplificată a frontierei de stat și prioritate în perfectarea actelor vamale. De asemenea, conform modificărilor operate la inițiativa Serviciului Vamal, deținătorii certificatului AEO pot beneficia de amânarea achitării drepturilor de import pe o perioadă de până la 30 de zile, prin prezentarea unei garanții sau gajarea activelor proprii.

Discuțiile au vizat și ultimele evoluții la capitolul declarare electronică. Astfel, potrivit conceptului elaborat, vămuirea electronică a exportului se va efectua la posturile vamale interne, fapt ce va permite fluidizarea traficului transfrontalier, precum și eliminarea potențialelor riscuri aferente operațiunilor de export. O altă simplificare prevăzută se referă la extinderea ponderii titularilor PVD (procedură de vămuire la domiciliu), aceștia având prerogativa inițierii și încheierii operațiunilor vamale de sine stătător, de regulă fără intervenția organului vamal. Totodată, Directorul General al Vămii a precizat că implementarea propriu-zisă a respectivelor proceduri va avea loc doar după asigurarea condițiilor de rigoare în posturilor vamale interne, astfel încât să fie evitate eventualele inconveniențe pentru agenții economici implicați. În acest context, șeful Vămii le-a solicitat responsabililor din cadrul instituției elaborarea unui Plan de acțiuni privind punerea în aplicare a conceptelor menționate până la data de 23 martie a.c.

Vitalie Vrabie le-a mulțumit reprezentanților EUBAM pentru susținerea acordată în elaborarea și promovarea instrumentelor enumerate, exprimându-și totodată convingerea că Serviciul Vamal va reuși să demonstreze eficiență în implementarea acestora. ”Măsurile implementate denotă angajamentul Serviciului Vamal de a se moderniza și de a se alinia celor mai înalte standarde din domeniul administrării vamale. Noi vom continua să depunem toate eforturile pentru a crea premisele necesare pentru facilitarea comerțului internațional și crearea unui mediu antreprenorial atractiv.”, a declarat Vitalie Vrabie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus