Trimite e-mail | Printeaza
Economie
30.11.2016

Ministerul Finanţelor va demara un program-pilot de e-Achiziţii multi-platformă pentru sectorul public

Ministerul Finanţelor va demara un program-pilot de e-Achiziţii multi-platformă pentru sectorul public

Astăzi, la Chişinău a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic. Proiectul este un parteneriat unic care are scopul să dezvolte e-Achiziţiile în Republica Moldova ca un instrument de transparenţă a procedurilor de achiziţii şi, nemijlocit, de gestionare a banilor publici.

Obiectivul principal al Memorandumului este de a implementa şi a testa un sistem cuprinzător în conformitate cu principiile Sursă deschisă, Date deschise şi Date privind contractarea deschisă ca şi concepte principale. Sistemul electronic va funcţiona ca multi-platformă pentru sectorul public care antrenează toate părţile interesate.

,,E-Achiziţii este o nouă abordare, este un sistem care satisface interesul tuturor: al statului, al agenţilor economici şi al societăţii ca beneficiar final, întrucât acesta  ne asigură  un grad mai mare de transparenţă şi eficienţă a achiziţiilor publice. De altfel, cooperarea noastră cu toate entităţile-semnatare ale Memorandumului va fi axată anume pe acest obiectiv.”, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

„Astăzi suntem martori când actorii naţionali: mediul de afaceri, ONG-urile şi Guvernul îşi unesc forţele pentru a realiza un prim pas spre crearea unui sistem modern, transparent şi eficient de achiziţii publice electronice. Memorandumul de astăzi este un bun început pentru o cooperare productivă a Guvernului cu societatea civilă şi comunitatea de afaceri şi aşteptăm ca aceasta să aducă rezultate bune vizibile pentru toţi cei ce trăiesc în Republica Moldova în viitorul cel mai apropriat”, a declarat directorul reprezentanţei BERD în Moldova, Dimitri Gvindadze.

Sistemul de e-Achiziţii va utiliza o bază de date centrală care va fi gestionată de Agenţia Achiziţii Publice, iar conexiunea şi interconectarea dintre participanţi vor fi efectuate prin intermediul companiilor private care vor dori să presteze servicii de platformă. Programul a fost elaborat reieşind din cele mai bune practici din regiune.

Prima etapă a noului sistem e-Achiziţii va fi pilotată în ianuarie 2017 pentru procurările sub prag cu implicarea Ministerului Finanţelor, instituţiilor subordonate şi autorităţilor publice care vor dori să participe. Astfel, va fi elaborată o procedură electronică simplificată pentru achiziţiile publice de valoare mai mică de 80 mii lei fără TVA pentru contractele de bunuri şi servicii şi de 100 mii lei fără TVA pentru contractele de lucrări. Pilotarea etapei a doua este prevăzută pentru luna aprilie 2017, spre aplicare fiind propusă o procedură electronică de licitaţie deschisă, restrînsă şi cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţiile publice de valoare mai mare.

Întreaga procedură de achiziţii publice va fi realizată on-line, iar participanţii la proceduri vor utiliza doar semnătura electronică. De asemenea, sistemul va fi interoperabil cu serviciile de e-guvernare disponibile în Moldova.

Potrivit Ministerului Finanţelor, introducerea achiziţiilor electronice este parte a reformei sistemului de achiziţii publice, prevăzută de Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Conceptul noului sistem de e-Achiziţii şi planul de implementare a acestuia a fost agreat în septembrie curent între Ministerul Finanţelor şi Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD), donatorul oferind asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi testarea sistemului de e-Achizitii.

Semnatari ai Memorandumului privind iniţiativa Ministerului Finanţelor, ONG-urilor locale şi reprezentanţilor comunităţii de afaceri interesaţi să coopereze în vederea dezvoltării achiziţiilor publice electronice transparente şi eficiente în Moldova şi în special pilotarea achiziţiilor publice electronice pentru contractele de valoare mică: Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, SRL ”Esempla Systems”, Transparency International, SRL „Simpals”, SRL ”Varo-Inform”, SRL ”Dekart”, Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, IDIS ”Viitorul”, Asociaţia pentru Guvernare şi Eficienţă Responsabilă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”, Asociaţia Businessului European, Camera de Comerţ Americană din Moldova, Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova, Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, CCI France Moldavie, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus