Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.01.2015

Au fost prezentate rezultatele unui proiect de cooperare moldo-ceh pentru dezvoltarea statisticii în RM

Au fost prezentate rezultatele unui proiect de cooperare moldo-ceh pentru dezvoltarea statisticii în RM

La 21 ianuarie 2015, la Centrul de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) au fost prezentate unele rezultate ale proiectului de cooperare moldo-ceh„Suportul integrat pentru dezvoltarea statisticii demografice în Republica Moldova”, 2013-2015.

Proiectul a fost implementat de Universitatea Carol în Praga, Catedra de Demografie şi Geodemografie. Beneficiarii şi executorii proiectului în Republica Moldova sunt Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Biroului Naţional de Statistică şi Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra de Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie.

Evenimentul a fost deschis de directorul Institutului Național de Economice, dr.hab. Alexandru Stratan. În laurea sa de cuvânt, directorul a subliniat importanța constituirii Centrului de Cercetări Demografice, la 1 octombrie 2013, care a avut drept scop aprofundarea cercetărilor în domeniul populaţiei și oferirea pentru Guvern a unor informații relevante privind dinamica populației și prognozele demografice. În acelaşi context, Domnia Sa specificat că de la crearea Centrului s-a reușit consolidarea potențialului uman al acestei subdiviziuni, iar implementarea proiectului moldo-ceh a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Totodată, directorul Stratan a mulţumit reprezentanţilor Ambasadei Republicii Cehă în Republica Moldova şi personal domnului Tomas Kucera, reperezentantul Universităţii Karol din Praga pentru suportul acordat.

În discursul său, preşedintele AŞM. acad. Gheorghe Duca a accentuat importanţa cercetărilor demografice în societatea contemporană, aspectul aplicativ al acestora. Preşedintele Duca a exprimat cuvinte de mulţumire şi apreciere părţii cehe, în persoana atât a reprezentanţilor Ambasadei Cehe, cât şi coordonatorilor proiectului pentru suportul acordat Centrului de Cercetări Demografice, gest ce va contribui esenţial la ralierea la standardele europene în domeniul de cercetare. În acelaşi context, academicianul a menţionat contribuţia ex-Ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, acad. Seghei Pirojkov, demograf de formaţie, care a dezvoltat relaţii frumoase de colaborare cu Centrul şi a manifestat deschidere la demersurile Centrului.

Reprezentantul Ambasadei Republicii Cehe, Kateřina Šilhánková a menţionat progresul obţinut în derularea proiectului, acesta fiind rezultatul efortului comun al implementatorilor din Republica Cehă şi instituţiilor beneficiare din Republica Moldova, inclusiv Centrul de Cercetări Demografice.

Dr. Tomaş Kucera, coordonatorul proiectului a relevat faptul că a finalizat o fază a proiectului ce vizează amenajarea locurilor de muncă şi dotarea acestora cu tehnica necesară. În anul curent, a subliniat coordonatorul proiectului, un accent deosebit se va pune pe cercetările demografice. În acest scop, împreună cu cercetătorii ştiinţifici din cadrul Centrului de Cercetări Demografice au fost deja stabilite unele teme de cercetare, actualmente fiind în derulare cursul de instruire în domeniul prognozării demografice, fapt ce va spori capacitatea instituţională în acest domeniu.

La rândul său, dr. hab. Olga Gagauz, şef Centru de Cercetări Demografice a exprimat sincere mulţumiri partenerilor din Cehia pentru echiparea a 15 locuri de muncă cu mobilier necesar şi tehnică performantă, soft-uri licenţiate specializate. De asemenea, a fost amenajat în totalitate un laborator metodico-ştiinţific şi procurată literatura de specialitate necesară. Totodată, în cadrul proiectului a fost deschis accesul Institutului Naţional de Cercetări Economice la sursele electronice Ebrary ( biblioteca digitală on-line de texte complete a peste 70.000 ştiinţifice: www.ebrary.com ).

La finele evenimentului, oaspeţii au fost invitaţii să viziteze birourile utilate modern cu mobilier necesar şi tehnică performantă, informează Centrul Media al AŞM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus