Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.01.2015

Volumul producției industriale este în creștere

Volumul producției industriale este în creștere

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul producţiei industriale în Moldova în ianuarie-noiembrie 2014 a crescut cu 8,6%. În luna noiembrie 2014, volumul producţiei industriale a crescut, faţă de noiembrie 2013, cu 12,7%.

Industria extractivă în ianuarie-noiembrie 2014 comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 1,4%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-noiembrie 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 10,0%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producţie pe ţară cu 8,1%.

În ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 11,7% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total industrie cu 2,8%). Volumul producţiei a crescut în special la activităţile: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 68,6% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,6%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 25,2% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor lactate – cu 6,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 5,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 2,7% (motivînd creşterea pe total industrie – cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 30,3% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 9,8% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produse din amidon – cu 8,3%, fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 1,5%, etc.

În ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea echipamentelor electrice – cu 55,0%; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 44,9%; prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 26,9%; fabricarea produselor textile – cu 26,0%; industria metalurgică – cu 13,6%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,9%; fabricarea de mobilă – cu 9,1%; tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 3,5%, etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-noiembrie 2013 la activităţile: fabricarea produselor de tutun – cu 39,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a – cu 10,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice – cu 10,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%), etc.

În ianuarie-noiembrie 2014 faţă de ianuarie-noiembrie 2013 sectorul energetic a înregistrat creşterea volumului producţiei cu 4,6% (motivînd creşterea indicelui general de producţie cu 0,7%). Creşterea nivelului producţiei în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de creşterea producţiei în activităţile: producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice şi furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu cîte 4,6%.

Datele pe regiuni de dezvoltare arată că producţia industrială în municipiul Chişinău a crescut în 11 luni din 2014 cu 0,9%, în regiunea de Nord – cu 31,2%, în regiunea de dezvoltare Centru – cu 15,4%, în Sud – s-a redus cu 13,1%, iar în Găgăuzia - cu 6%.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus