Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.09.2014

Guvernul a aprobat două regulamente pentru facilitarea exportului mărfurilor moldoveneşti pe piaţa UE

Guvernul a aprobat două regulamente pentru facilitarea exportului mărfurilor moldoveneşti pe piaţa UE

Cabinetul de miniştri a aprobat două acte normative care stabilesc regulile de punere în aplicare a Acordului de Asociere RM-UE, în partea ce ţine de regimul de comerţ liber între statele comunitare şi Republica Moldova. Este vorba de Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.

Primul Regulament va asigura accesul mărfurilor moldoveneşti pe piaţa comunitară în regim preferenţial, ceea ce va oferi noi oportunităţi de comerţ pentru producătorii autohtoni şi dezvoltarea economică a ţării. De menţionat, că mărfurile din UE vor putea fi importate în ţara noastră în limita contingentelor prevăzute care au fost stabilite pentru a asigura echilibrul necesar pe piaţa internă. De asemenea, Regulamentul conţine prevederi care vor duce la transpatentizarea exporturilor. Astfel, asigurarea evidenţei cantitative a contingentelor tarifare în mod electronic va reduce riscul de eschivare de la plăţile vamale, iar publicarea datelor privind cantităţile disponibile pentru import în regim on-line va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor pentru mediul de afaceri, asigurând oportunităţi egale pentru antreprenorii care desfăşoară activitate economică în afara ţării. Potrivit hotărârii Guvernului, Serviciul Vamal se abilitează cu funcţia de gestionare a contingentelor tarifare pentru importul și exportul mărfurilor în/din Republica Moldova, iar autorizaţiile pentru import și export la anumite grupuri de mărfuri specificate în regulament se eliberează de Camera de Licenţiere. 

Cel de-al doilea document stabileşte cadrul normativ al aplicării şi funcţionării procedurii de autentificare şi eliberare de către organele vamale ale Republicii Moldova a certificatelor de origine a mărfurilor, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de certificate de origine preferenţiale a mărfurilor destinate exportului, a relatat Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus