Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.09.2014

Cîştigul salarial al unui lucrător din economia municipiului Chişinău în luna iunie 2014 a fost de 4960,3 lei

Cîştigul salarial al unui lucrător din economia municipiului Chişinău în luna iunie 2014 a fost de 4960,3 lei

Potrivit Biroului Național de Statistică, principalii indicatori privind activităţile economiei municipiului Chişinău  în ianuarie-iunie 2014 se prezintă astfel (conform datelor statistice preliminare):

Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2014 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii şi divorţialităţii, respectiv cu 20,5 la sută şi 16,2 la sută şi o majorare a nivelului mortalităţii şi nupţialităţii, respectiv cu 7,3 la sută şi 9,5 la sută. În municipiu la fiecare 100 căsătorii au revenit 51,6 divorţuri.

Cîştigul salarial al unui lucrător din economia municipiului Chişinău în luna iunie 2014 a fost de 4960,3 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 9,1%, şi depăşind media pe ţară cu 18,0%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (inclusiv cei aflaţi la evidenţă la 01.01.2014), a constituit 5473 persoane, micşorîndu-se cu 10,9 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2013. Numărul şomerilor aflaţi la evidenţă la finele lunii iunie a fost de 1767 persoane.

Investiţiile din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 3972,0 mil. lei, micşorîndu-se cu 2,2 la sută faţă de ianuarie-iunie 2013. Lucrările de construcţii-montaj au constituit 1928,6 mil. lei, cu 6,0 la sută mai puţin decît în perioada similară din anul precedent. Sursa principală de finanţare a investiţiilor (66,7% din total) a fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei.

Volumul lucrărilor în antrepriză executate cu mijloace proprii de către organizaţiile în antrepriză, a însumat 1716,9 mil. lei, majorîndu-se cu 1,5 la sută faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent.

Volumul producţiei industriale pentru ianuarie-iunie 2014 a însumat 9505,5 mil. lei în preţuri curente. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetare statistică lunară au marcat o creştere de 7,4% a volumului producţiei industriale.

Activitatea de producere a întreprinderilor cuprinse în cercetare statistică lunară, evaluată în preţurile medii ale anului precedent, a fost determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le-au revenit 82,0% din volumul total de producţie.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2014 a însumat 750,3 mil. tone-km, cu 11,9% mai mic decît cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate cu transportul auto de către întreprinderile de transport a constituit 1842,0 mii tone, majorîndu-se cu 12,1% comparativ cu ianuarie-iunie 2013. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 35,0 mil., micşorîndu-se cu 7,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu troleibuzele, care circulă în municipiu au fost transportaţi 48,8 mil. pasageri, din ei cu plată 40,3 mil. (82,5% din total).

În ianuarie-iunie 2014 de serviciile transportului aerian s-au folosit 338,3 mii pasageri, numărul lor majorîndu-se cu 51,0% comparativ cu perioada similară din anul precedent.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus