Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.12.2013

Băncile vor răspunde necesităţilor migranţilor

Băncile vor răspunde necesităţilor migranţilor

Astăzi, Banca Naţională a Moldovei, în parteneriat cu Proiectul NEXUS Moldova, a organizat o întrunire introductivă cu factorii bancari, avînd genericul ”Platforma NEXUS – concept și oportunități comerciale pentru băncile din Moldova”. Proiectul în cauză este sprijinit și finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Agenda reuniunii s-a axat pe o tratare practică a migraţiei prin consolidarea legăturii acesteia cu dezvoltarea economică a ţării. Astfel, obiectivele discutate au vizat promovarea, inclusiv la nivel internaţional, a parteneriatelor strategice între autorităţi, societatea civilă şi sectorul privat cu privire la fructificarea, prin intermediul băncilor, a transferurilor migranţilor şi, respectiv, a  resurselor economisite în afara Republicii Moldova.

Echipa NEXUS Moldova  a prezentat  date actuale și pertinente despre migrația din Republica Moldova și segmentul de piață aferent, mecanismul de funcționare a platformei NEXUS, precum și oportunitățile comerciale pe care NEXUS le poate oferi băncilor comerciale deopotrivă în avantajul lor direct și în cel al migranților și familiilor migranţilor.

”Transferurile de peste hotare ale migranţilor din Republica Moldova constituie un potenţial relevant de realizare a priorităţilor economiei naţionale. Băncile, în virtutea calităţii lor de intermediari financiari, urmează să adopte viziuni avansate şi conforme cu realitatea actuală a migraţiei, îmbinînd constructiv angajamentul civic şi interesul comercial. Crearea unei platforme de servicii integrate, cu implicarea esenţială a sectorului bancar, exprimă opţiunea la zi a societăţii pentru abordarea fenomenului migraţiei în contextul valorificării resurselor financiare induse. Reorientarea de la consum spre investiţii reflectă o necesitate majoră pentru dezvoltarea ţării”, - a accentuat în cadrul înrunirii prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Marin Moloşag.

Conform sondajelor NEXUS, operate de IASCI (Austria)  şi  CIVIS (Moldova), 48 la sută din valoarea totală a transferurilor migranţilor din Republica Moldova sînt destinate consumului, 21 la sută reprezintă economiile consemnate în Republica Moldova, 25 la  sută – investiţiile în imobil şi doar 5 la sută reflectă investiţiile în afaceri (1% indică alte scoopuri). Totodată, se remarcă un nivel înalt al economiilor păstrate peste hotare –37 la sută din venitul total al familiilor migrate.


”Cercetarile noastre ample demonstrează faptul că migrația constituie o oportunitate enormă pentru Moldova. Am estimat că 1,6 mld de euro sînt economisite de către 411 mii de moldoveni aflați în migrație pe termen lung. Intermedierea eficientă a capitalului respectiv reprezintă un factor-cheie în captarea acestui potențial de dezvoltare. NEXUS, în cooperare cu partenerii săi financiari, își propune ca să facă aceste resurse semnificative să lucreze deopotrivă în beneficiul migranților și al Moldovei. În conformitate cu obiectivele guvernului noi dorim să depășim cu bine dependența actuală de remitențe, precum și modelul de creștere bazat pe consum. În sensul dat băncile comerciale sânt actori cruciali și tocmai de aceea și discutăm abordări inovaţionale privind prestarea de servicii pentru acest segment de piață”, - a ținut să sublinieze coordonatorul Proiectului NEXUS Moldova, Nicolaas de Zwager.    

Perspectiva de colaborare a băncilor licenţiate în cadrul Proiectului NEXUS Moldova ţine de sprijinirea migranţilor circulari în acumularea capitalului pentru efectuarea investiţiilor în afaceri, alături de asigurarea studiilor copiilor, procurarea locuinţelor şi a bunurilor durabile. Extinderea gamei de servicii financiare, pe de o parte, va răspunde cererii migranţilor şi, pe de altă parte, va oferi noi posibilităţi de optimizare a acţiunilor băncilor în materie de obţinere a profitului. Serviciile respective vor fi legate de consultanţa şi asistenţa acordată încontinuu la toate fazele procesului de migraţie de la plecare pînă la întoarcere şi integrare. De asemenea, acestea sînt conexe problemelor de recrutare, angajare şi comunicare, satisfacere a necesităţilor medicale, de planificarea financiară şi aspectul legal aferent ş.a.

Întîlnirea menţionată vine să reconfirme imperativul social-economic de explorare a oportunităţilor existente legate de migraţie, în vederea stimulării dezvoltării Republicii Moldova, informează Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus