Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.10.2013

Banca Naţională a Moldovei şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie au semnat un Memorandum de înţelegere privind realizarea acţiunilor în domeniul transferurilor internaţionale de mijloace băneşti

Banca Naţională a Moldovei şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie au semnat un  Memorandum de înţelegere privind realizarea acţiunilor în domeniul transferurilor internaţionale de mijloace băneşti

Astăzi, Banca Naţională a Moldovei şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) au semnat un  Memorandum de Înţelegere privind realizarea acţiunilor de interes comun în domeniul transferurilor internaţionale de mijloace băneşti.

Cooperarea dintre Banca Naţională a Moldovei şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie va contribui la atragerea transferurilor din străinătate în sectorul financiar în vederea unei dezvoltări durabile şi creşteri economice mai intense. Acest subiect este de o importanţă social-economică deosebită, care determină Banca Naţională să întreprindă paşi importanţi pentru implementarea unor acţiuni pe termen mediu şi  lung.

Astfel, ţinînd cont că transferurile efectuate de muncitorii migranţi deţin o pondere semnificativă în produsul intern brut, BNM încurajează atragerea acestor resurse în sistemul bancar într-o manieră sigură şi comodă.

Banca Naţională are un rol activ în supravegherea pieţei transferurilor internaţionale în cadrul supravegherii sistemului de plăţi din Republica Moldova. Acţiunile respective includ monitorizarea evoluţiilor pe piaţa serviciilor de remitere de bani şi evaluarea gradului de conformare a sistemului de plăţi cu standardele internaţionale în domeniu. În special, supravegherea se referă la transparenţa tranzacţiilor, protecţia consumatorului, infrastructura sistemului de plăţi, structura pieţei, competitivitatea, guvernanţa şi managementul riscului.

Banca Naţională are, de asemenea, în vizorul său eliminarea carenţelor existente pe piaţa serviciilor de remitere de bani, cauzate de incluziunea financiară redusă a migranţilor şi a beneficiarilor de remitenţe. Astfel, cea mai mare parte a banilor primiţi prin intermediul băncilor de la persoanele ce muncesc peste hotare continuă să fie ridicată în numerar. Totodată, o parte considerabilă a mijloacelor băneştii cîştigate peste hotare este transmisă în Republica Moldova prin canale informale.
Un capitol aparte în acest proces ocupă educaţia financiară a muncitorilor din străinătate şi beneficiarilor de remitenţe. În cadrul acestui program, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) va finanţa un număr mare de activităţi în străinătate, menite să sporească nivelul de cultură financiară a muncitorilor migranţi, cum ar fi producerea de broşuri şi pliante, organizarea de seminare, mese rotunde şi cercetări.

De asemenea, OIM va facilita dialogul cu autorităţile şi sectorul bancar din ţările europene cu o concentrare mare a muncitorilor din Republica Moldova, pentru a crea premisele necesare implementării sistemelor şi serviciilor noi de transferuri internaţionale. 

Pentru îmbunătăţirea situaţiei la capitolul dat, este imperios necesară o colaborare profundă între autorităţile din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale de profil, iar Memorandumul de Înţelegere între Banca Naţională a Moldovei şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie vine să asigure posibilitatea implementării unor acţiuni concrete în acest sens, potrivit  Serviciului de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus