Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.03.2013

Ministerul Economiei a intrat în faza finală a reformei instituționale din domeniul infrastructurii calității

Ministerul Economiei a intrat în faza finală a reformei instituționale din domeniul infrastructurii calității

Ministerul Economiei a intrat în faza finală a reformei instituționale din domeniul infrastructurii calității, care prevede crearea a patru instituții publice și de stat ce vor administra sectoarele standardizării, metrologiei și acreditării. Declarația a fost efectuată de către viceministrul Economiei, Octavian Calmâc în cadrul prezentării oficiale de astăzi a noilor directorilor a structurilor reformate, selectați prin concurs de către Ministerul Economiei.
 
Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova în procesul de pregătire față de semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, Ministerul Economiei a lansat în anul 2012, reforma instituțională a domeniului infrastructurii calității.
 
Astfel,  în baza Întreprinderii de Stat Institutul Național de Standardizare și Metrologie au fost create două entități publice separate – Institutul Național de Standardizare și Institutul Național de Metrologie.
 
Institutul Naţional de Standardizare are atribuţii exclusive de adoptare a standardelor internaţionale şi europene în calitate de standarde naţionale, menite să asigure realizarea mecanismului de implementare a reglementărilor tehnice elaborate şi adoptate de către autorităţile de reglementare. Bugetul  Institutului Național de Standardizare este creat din bugetului de stat și mijloace proprii obţinute din plăţile pentru activităţile de standardizare şi pentru instruiri în domeniu. În rezultatul concursului Director al Institutului a fost numit Iurii Socol, care până acum a exercitat funcția de Șef al Direcției Reglementări tehnico-economice  din cadrul ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
 
Institutul Naţional de Metrologie are drept scop crearea premiselor pentru recunoaşterea măsurărilor efectuate în Republica Moldova de către alte state ale lumii, întru eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului. În calitatea sa deţinător a Bazei Naţionale de Etaloane, Institutul va avea drept obiectiv stabilirea gradului de echivalenţă a etaloanelor naţionale cu cele internaționale și asigurarea cu fonduri tehnice sigure acordurile comerciale ale Republicii Moldova.  Finanțarea
Institutului Național de Metrologie este efectuată din bugetul de stat și mijloace proprii obţinute din plăţile pentru activităţile de metrologie şi pentru instruiri în domeniu. Director al  Institutului a fost numit Vitalie Dragancea, care deținea anterior funcția de Director al INSM.
 
O altă acțiune deja întreprinsă a reformei, a fost crearea în baza întreprinderii de stat Centru de acreditare în domeniul evaluării conformității produselor a instituției publice Centrul National de Acreditare MOLDAC. Unul din obiectivele de bază a organului național de acreditare reformat este semnarea Acordul de Recunoaștere Multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare. Aceasta, va permite plasarea produselor moldovenești pe piața europeană în baza certificatelor de conformitate eliberate de organisme de certificare din Republica Moldova, ce cor fi  acreditate de MOLDAC.
 
Ultimă etapă a reformei ce rămâne a fi întreprinsă este reorganizarea prin contopire a Centrului de Standardizare și Metrologie Bălți cu Centrului de Standardizare și Metrologie  Ceadîr-Lunga și cu unele direcții ale Institutului Național de Standardizare și Metrologie. În rezultat va fi creat Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC), cu statut de întreprindere de stat.  CMAC  va efectua verificări a mijloacelor de măsurare legale, etalonări a mijloacelor de măsurare din industrie și prestarea serviciilor în domeniul evaluării conformității produselor. În baza deciziei luate de către Ministerul Economiei, responsabil de asigurarea cu succes a fuziunii sus numite a fost Iulia Ciubara, care până acum a exercitat funcția de Director al Centrului de Standardizare și Metrologie Bălți. Ultima etapă a reformei va fi finalizată până în toamna anului 2013.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus