Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.03.2013

În 2014, Moldova şi Cehia planifică să treacă la implementarea proiectelor investiţionale concrete

În 2014, Moldova şi Cehia planifică să treacă la implementarea proiectelor investiţionale concrete

Co-președinții Comisiei moldo-cehe pentru cooperare economică viceministrul Economiei, Octavian Calmâc și viceministrul Industriei și Comerțului a Republicii Cehia, Milan Hovorca au dat o apreciere pozitiva rezultatelor celei de a IV ședințe, care a avut loc în perioada  18 - 20 martie 2013, la Chișinău. Astăzi, părțile au semnat Protocolul celei de a IV-a Comisii moldo-cehe.

Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc  a specificat, că în ultimii trei ani relațiile moldo-cehe s-au amplificat considerabil, fiind organizate un șir de evenimente promoționale menite să creeze o colaborare intre agenții economici din ambele tari în diverse domenii. El a menționat că adițional la cele două evenimente de amploare organizate în 2013 în capitalele ambelor tari, părțile au convenit până la finele anului curent, la Praga să fie organizat încă un eveniment de promovare a climatului investițional din Republica Moldova.

Totodată, Viceministrul economiei a dat o înaltă apreciere suportului acordat de către Republica Cehă țării noastre în procesul de negociere al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Milan Hovorca a susținut declarațiile colegului moldovean, accentuând că ”majorarea constantă a schimburilor comerciale între țări vine să demonstreze interesul sporit al oamenilor de afaceri din ambele țări în crearea unor colaborări de durată și de succes”.

Pe parcursul celor două zile ale ședinței, membrii Comisiei au examinat  evoluția cooperării comercial-economice bilaterale dintre cele două state și au trasat perspectivele colaborării în sectorul industrial, energetic, al IMM-urilor, infrastructurii calității, agriculturii și industriei alimentare, dezvoltării regionale, transportului și infrastructurii ș.a.

În domeniul industriei părțile au analizat prioritățile de cooperare bilaterală identificate și au decis de a efectua un schimb de experiență în implementarea politicilor industriale, în special în domeniul creării și dezvoltării parcurilor industriale. De asemenea, părțile au decis de  acorda suportul necesar întreprinderilor industriale din cele două țări, pentru a încuraja participarea acestora la târguri comerciale internaționale, forumuri și alte evenimente de promovare a produselor și serviciilor pe piețele naționale.

În domeniul energetic părțile au abordat subiectul creării unei piețe energetice comune în Europa de Sud-Est în cadrul Comunității Energetice Europene, precum și armonizarea legislației naționale cu directivele UE în domeniul energetic.

De asemenea, experții în domeniu întreprinderilor mici și mijlocii au discutat perspectivele cooperării și dezvoltării relațiilor de colaborare dintre Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova și organizațiile relevante din Cehia, de a efectua schimbul de experiență și preluare a celor mai bune practici în domeniul microfinanțării, sistemului de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Nu în ultimul rând, a fost abordat subiectul  asistenței tehnice oferite de partea cehă pentru susținerea programelor de finanțare a IMM din Republica Moldova.
 
Potrivit Ministerului Economiei, volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Cehia în anul 2012 a înregistrat suma de 81,9 mil. USD. Comparativ cu anul precedent, volumul comerţului exterior s-a majorat cu 15,39%. După valoarea volumului schimburilor comerciale, înregistrat în perioada analizată, Cehia se situează pe locul 16 între partenerii cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale. Exportul de mărfuri realizat în perioada analizată, a înregistrat suma de 16,9 mil. USD, majorându-se cu 49,9% faţă de anul precedent. Cehia se situează pe locul 19 în topul ţărilor în care Republica Moldova efectuează exporturi.  Importul de mărfuri efectuat în perioada menţionată în Republica Moldova din Cehia a însumat 65 mil. USD, majorându-se cu 8,9% faţă de 2011.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus