Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.03.2013

Guvernul a operat modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2013

Guvernul a operat modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2013

Guvernul a aprobat Programul privind managementul datoriei de stat pe termen mediu și a operat modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2013.

Programul ”Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2013-2015)” stabilește obiectivul principal în procesul de gestiune a datoriei de stat, în scopul  asigurării finanțării măsurilor prevăzute în bugetul de stat cu minim de cheltuieli și la nivel optim de risc. Totodată,  Programul identifică direcțiile prioritare de activitate ale Ministerului Finanțelor, orientate spre atingerea obiectivului ce se referă la portofoliul datoriei de stat, inclusiv garanțiile de stat.

Potrivit Programului, pentru asigurarea necesităților de finanțare, deficitul de stat va fi acoperit în perioada 2013-2015, în cea mai mare parte din surse externe. Împrumuturile de stat externe primite vor fi în proporție de 97,8 la sută de la instituțiile multilaterale. Finanțarea internă netă va urma o tendință descendentă în perioada 2013-2015, principalele instrumente fiind valorile mobiliare de stat emise pe piața primară.

Prin aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii bugetului de stat pe anul 2013 au fost majorate sumele cheltuielilor,  a deficitului bugetului de stat și, respectiv, a limitei datoriei de stat cu 200 milioane lei, în legătură cu majorarea capitalului social al ”Băncii de Economii”.  De menționat că modificarea respectivă nu necesită alocarea de surse suplimentare, ci reprezintă o redirecționare a mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru majorarea capitalului social al ”Băncii de Economii” S.A., în legătură cu necesitatea asigurării stabilității în sectorul bancar al R. Moldova. Investiția respectivă se va efectua prin răscumpărarea valorilor mobiliare de stat convertite (aflate în portofoliul Băncii Naționale a Moldovei).
Suma totală cu care urmează a fi majorat capitalul social al băncii va fi de 355 milioane de lei, dintre care 200 mil. lei reprezintă suma pentru acțiunile care urmează a fi subscrise de către stat conform cotei sale de 56,13%.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii bugetului de stat pe anul 2013 urmează a fi dezbătut și de Parlamentul RM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus