Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
19.02.2013

Fundaţia Soros-Moldova lansează un nou proiect în domeniul asistenţei juridice garantate de stat

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea proiectului operaţional „Fortificarea instrumentelor de gestionare şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova”.

Proiectul este conceput să răspundă priorităţilor din Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei din Republica Moldova pentru anii 2011-2016, în special în ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor de organizare şi administrare a sistemului de asistenţă juridică garantată de stat  şi îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii asistenţei juridice garantate de stat în cauzele penale şi nepenale.

În cadrul proiectului, Programul de Drept va acorda un grant  Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)  în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi manageriale ale acestuia şi ale Oficiilor sale Teritoriale pentru o mai bună gestionare şi instituţionalizare a unui sistem cost-eficient, accesibil şi nediscriminatoriu de asistenţă juridică garantată de stat.

Cel de-al doilea obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea standardelor şi a criteriilor de eligibilitate pentru asistenţă juridică în vederea direcţionării asistenţei juridice către persoane îndreptăţite prin lege să beneficieze de aceasta. Accentul va fi pus pe activităţi de cercetare, advocacy şi cooperare (schimb de experienţă) cu instituţii internaţionale din domeniu. În procesul de revizuire a eligibilităţii şi admisibilităţii, proiectul va beneficia de expertiză internaţională şi naţională, precum şi de suportul Reţelei Reformatorilor de Asistenţă Juridică (Legal Aid Reformers’ Network – LARN). Proiectul va sprijini CNAJGS în elaborarea unor criterii şi standarde funcţionale de eligibilitate (selecţia pe bază de mijloace financiare disponibile, sau de merit al cauzei) pentru a creşte accesibilitatea sistemului de asistenţă juridică.

Cel de-al treilea obiectiv se va axa pe sporirea calităţii asistenţei juridice prin aplicarea mecanismului de evaluare colegială, precum şi a altor mecanisme de asigurare a calităţii. Obiectivul va fi realizat prin activităţi de advocacy, instruire şi elaborare a instrumentelor (documentelor) de asigurare a calităţii asistenţei juridice atât pentru avocaţi, cât şi pentru beneficiari. Proiectul va pleda pentru instituirea metodei de evaluare colegială a calităţii serviciilor prestate de avocaţi (peer-review) şi pentru revizuirea cadrului normativ aplicabil. De asemenea, proiectul va crea mecanisme durabile de transfer al cunoştinţelor de la avocaţii publici către cei privaţi, avocaţii stagiari şi avocaţii noi admişi în sistem. În cele din urmă, eforturi consistente vor fi depuse pentru promovarea extinderii modelului Avocaţilor Publici pe întreg teritoriul ţării.

Proiectul a demarat în luna decembrie 2012 şi va fi implementat pe parcursul a 25 luni (până în decembrie 2014). Proiectul are un buget total de USD 270 000.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus