Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.01.2013

Mecansimul de evaluare a conformității produselor industriale a intrat în vigoare

 Mecansimul de evaluare a conformității produselor industriale a intrat în vigoare

În scopul asigurării securității vieții și sănătății cetățenilor, al protejării mediului înconjurător, precum și eliminării barierelor tehnice din calea schimburilor comerciale, Ministerul Economiei a elaborat Regulamentul privind procedurile de evaluare a conformității produselor industriale, care a intrat în vigoare, fiind aprobat prin Hotărâre de Guvern. Regulamentul, armonizat cu legislația europeană, oferă organismelor de evaluare a conformității un cadru unificat și eficient pentru verificarea procesului de producere la intreprinderi din perspectiva securității şi calităţii produselor.
 
Evaluarea conformității produselor industriale în baza noului regulament permite eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului și asigură libera circulație a unui șir de mărfuri, precum: maşini industriale, produse pentru construcţii, cazane pentru apă caldă, ascensoare, echipamente electirce de uz casnic, echipamente de protecție individuală, dispozitive medicale, echipamente sub presiune, explozibili utilizaţi în scopuri civile, jucării ș.a. Astfel, verificarea și evaluarea conformității procesului de producere la toate etapele, va conduce la obținerea unei competitivități reale a  produselor moldovenești, dar și la importul unor produse de calitate înaltă.
 
Îmbunătăţirea cadrului normativ existent este necesară pentru satisfacerea cerinţelor pieţei la capitolul evaluarea conformităţii, precum şi pentru oferirea unei flexibilităţi a procedurilor de evaluare a conformităţii produselor, dar şi pentru promovarea principiilor de previzibilitate şi transparenţă. În același timp, preluarea și aplicarea practicilor europene în acest domeniu, urmărește responsabilizarea autorităților de reglementare, a producătorilor, reprezentanților autorizați, importatorilor și distribuitorilor în vederea asigurării drepturilor consumatorilor la produse calitative și sigure.
 
Aprobarea cadrului legal și de reglementare racordat la practicile europene în domeniul evaluării conformității creează premise pentru semnarea de către Organismul Naţional de Acreditare a Acordurilor Multilaterale de Recunoaştere cu Organizaţiile Europene şi Internaţionale de Acreditare în scopul facilitării liberei circulaţii a produselor autohtone pe piaţa comunitară şi internaţională, precum şi negocierea Acordului privind evaluarea conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale (ACAA).
 
Potrivit Ministerului Economiei, necesitatea elaborării Regulamentului derivă și din necesitatea de ajustare a cadrului legislativ naţional cu un nou concept al legislaţiei Uniunii Europene din anul 2008, în care se stipulează şi definitivează procedurile de evaluare a conformităţii la elaborarea şi implementarea prevederilor reglementărilor tehnice ce ţin de domeniul produselor industriale, care cad sub incidenţa directivelor de nouă abordare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus